Hur används dina svar?


Är ditt svar verkligen viktigt?
– Ett rungande JA på den!

Vi gör ibland enkäter bland våra medlemmar och har full förståelse för att det kan vara svårt att ta sig tid att svara eller att hitta rätt kollega att vidarebefordra till. Men alla svar är värdefulla. Här har vi listat några exempel på vad vi haft nytta av, bara under årets första kvartal.

Genom era svar på…

  • Enkäten om tillgänglighet i dagens studentbostadsbestånd kunde vi visa för Boverket att det redan finns en hög andel tillgängliga studentbostäder, vilket är ett viktigt faktaunderlag när de nu föreslår lättnader i byggkraven. Enkäten besvarades av 35 företag, vilka tillsammans äger drygt 68 000 studentbostäder. Tack vare era svar kunde vi fastställa att cirka 32 000 eller 47 procent av dessa uppfyller tillgänglighetskraven enligt dagens definition. En sådan hög andel bör motivera regellättnader i en större andel av ny- och ombyggda studentbostäder.
  • Enkäten om framtidsplaner och erfarenheter kan vi hitta ledtrådar till hur vi kan förbättra medlemsnyttan för er, skapa rätt innehåll i såväl webbinarier som nyhetsartiklar, men också läsa av marknaden för att lyckas bättre i vårt politiska påverkansarbete. Vi lovar att ni kommer märka effekterna av enkäten på flera sätt under året.
  • Ekonomiska nyckeltal kan vi ge er värdefull benchmark och underlag att utveckla er verksamhet, och till exempel identifiera möjligheter för kostnadseffektivisering. I fjol deltog 25 företag med 70 procent av föreningens studentbostäder i nyckeltalsanalysen. Inom kort är det dags för årets inrapportering och det är som vanligt kostnadsfritt att delta. Ju fler som medverkar, desto bättre benchmarkmöjligheter!

Stort tack för att du bidrar!

Hälsningar kansliet