17 MAR

Nätverk: Uthyrning och kundservice

Hybrid

Nätverk för dig som jobbar med uthyrning och/eller kundservice

Nätverk kundservice och uthyrning är för dig som vill utvecklas i din roll, få ny kunskap och knyta värdefulla kontakter. Genom erfarenhetsutbyte och externa föreläsare får du nya idéer och verktyg för att utveckla dig själv, din verksamhet och ert arbete med (ännu) nöjda(re) kunder.

Du blir del av ett nätverk med andra som också jobbar med kundservice och uthyrning och får ta del av deras tankar och arbetssätt. Dessutom bjuds du på ny kunskap och inspiration från både studentbostadsbranschen och andra områden. Nätverket kommer bestå av en grupp på runt 15 personer som ses vid tre tillfällen under 2022.

Nätverket ger:

  • Kompetensutveckling i din yrkesroll
  • Kunskap för att utveckla ert arbete gentemot hyresgästen
  • Inspiration, idéer och konkreta tips från externa föreläsare
  • Nya kontakter i branschen som jobbar med samma områden

Praktisk information:

Datum:
17 mars
21 april
24 maj

Plats:
Nätverket kommer blanda digitala och fysiska träffar utifrån aktuella förutsättningar och rekommendationer.

Pris per person: 
7 800 kronor exkl. moms.

Eventuella rese- och hotellkostnader står deltagarna själva för. 

Vill du delta?

Välkommen med din anmälan senast 20 februari.

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning vid eventuell avbokning kan inte garanteras. Vi reserverar oss för att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare eller förändrade restriktioner/rekommendationer för sammankomster.

Anmäl dig här

Upplägg

Träff 1: Nulägesanalys och erfarenhetsutbyte|17 mars

Under den första träffen bekantar vi oss med varandra och tar reda på hur de olika deltagarna idag arbetar med uthyrning och kundtjänst. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och vi bestämmer också ramen för nätverket; vad är i fokus och vad känns extra värdefullt? Vi lyfter även blicken för att lära oss mer om vilka trender studentbostadsföretag kommer att behöva hantera framöver.

Träff 2: Inspiration och fördjupning|21 april

Dags att verkligen få dela med sig av sina erfarenheter och utbyta kunskap och arbetssätt med varandra på olika kreativa sätt. Här bjuder vi också in en inspiratör/extern föreläsare för att fördjupa oss inom det högaktuella området Psykisk ohälsa och du får chans att ställa dina frågor. Vi jobbar även vidare med de områden som är aktuella för just det här nätverket.

Träff 3: Inspiration från annan bransch|24 maj

På den sista träffen utgår vi från de utmaningar som ni i nätverket vill fokusera på. Även här bjuder vi in en extern föreläsare, denna gång med fokus kundnöjdhet och vi får möjlighet att fördjupa oss i ämnet i ett workshop-format.


”Ett utmärkt tillfälle att få insyn,
dela kunskap
framåt och tillsammans
våga se utanför våra egna boxar”

– tidigare deltagare i nätverket


Anmäl dig här

Välkommen med din anmälan senast 20 februari.

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning vid eventuell avbokning kan inte garanteras. Vi reserverar oss för att ställa in träffen vid för få anmälda deltagare eller förändrade restriktioner/rekommendationer för sammankomster.

Till anmälan