12 OKT

Nätverk: Hållbarhet

Uppsala

Under 2023 träffas vårt nätverk för hållbarhet och studentbostäder vid två tillfällen. Var en del av ett unikt nätverk för att bolla hållbarhetsfrågor kopplade till studentbostäder.

Nätverket är ett forum för dig som aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor i studentbostadsbranschen. Fokus ligger på att utbyta erfarenheter och genom ett deltagargenererat innehåll lyfta de frågor som är aktuella för nätverket just nu.

Nätverket samlas under två heldagar dag hos AF Bostäder i Lund respektive Uppsalahem. Vi kommer att diskutera aktuella frågeställningar inom hållbarhet som bestäms av nätverket samt göra studiebesök på respektive ort. OBS! Årets första träff ägde rum den 5 maj i Lund.

Nätverket fortsätter i Teams
Nätverket har en dedikerad Teams-kanal som administreras av oss på Studentbostadsföretagen. Samtliga deltagare i nätverket har tillgång till den under hela 2023 och du läggs till så snart du anmält dig. Därmed finns möjlighet att nätverka, ställa frågor och bli inspirerad av nätverkets övriga deltagare innan, mellan och efter träffarna.


Träff 1 – genomförd
5 maj , 10.00 – 16.00
AF Bostäder, Lund

Träff 2
12 oktober, 10.00 – 16.00
Uppsalahem, Uppsala

Pris för båda träffarna: 5 000 kr/person exkl. moms

Anmälan: Anmälan görs till info@studentbostadsforetagen.se – observera att det endast återstår en träff för nätverket under 2023. 

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning kan ej garanteras.