12 JUN

In- och utflyttning

Digitalt dialogforum

Smidiga processer för in- och utflyttning

En av studentbostadens unika förutsättningar är den höga omflyttningstakten, framförallt i samband med teminsstarter. Under detta dialogforum får deltagarna möjlighet att diskutera med varandra kring olika sätt att lägga upp processen för in- och utflyttning, allt från tidpunkt i månaden till helhetsprocessen.

Om våra dialogforum:
Våra dialogforum är digitala medlemsmöten där vi tillsammans diskuterar en specifik fråga eller ämne. En stor del av tiden ägnas åt gruppdiskussioner och deltagarna är aktiva, delar med sig av egna erfarenheter och är nyfikna på hur andra arbetar.

Obs! Våra dialogforum är endast till för medlemsföretag.

 

Information

Datum:
12 juni

Tid:
08.30 – 10.00

Forumet sker i Teams och är kostnadsfritt.
Endast tillgängligt för medlemsföretag.

Anmälan

Anmäl dig kostnadsfritt nedan.
Glöm inte att tipsa dina kollegor!

Anmäl dig här!