5-6 mars

Hållbart boende

Linköping

5 – 6 mars 2019
Linköping

Hållbarhet är snart en självklarhet. Inte minst i bostaden, som är ett av de områden som har störst möjlighet för både social och ekologisk hållbarhet. För studentbostadsbranschen är miljöpåverkan och psykisk ohälsa två saker som det fokuseras mycket på just nu. Hur kan studentbostäder, både nya och gamla, användas för att skapa ett boende där både natur och människa mår bra?

Under träffen berördes ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ur olika aspekter. Dessutom studiebesök i gamla och nya studentbostäder i Linköping på träffens teman.

Presentationer