18-19 NOV

Förvaltningsdagarna 2019

Stockholm

Fokus på utsatta områden och innovation

Förvaltningsdagarna 2019 ägde rum 18-19 november i Stockholm och ägnades åt olika aspekter av att förvalta studentbostäder. Bland annat stod förvaltning i utsatta områden, innovation och underhållsplanering i fokus. Dessutom gjorde vi flera studiebesök och lade fokus på diskussion och erfarenhetsutbyte deltagare emellan.