9-10 oktober

Hur pratar man bäst med dagens och framtidens studenter?

Lund och Köpenhamn

9-10 oktober 2018
Lund och Köpenhamn

En digitaliserad kunddialog är idag en självklarhet, framförallt när det handlar om en ung målgrupp som studenter. Det skapar både nya krav och möjliggör effektivare administration och nöjdare hyresgäster.

Att våga lita på digitaliseringens möjligheter är a och o. Studentbostadsbranschen är redan långt framme med webbaserade tjänster och social medienärvaro. Men vad är nästa steg? Framtidens kunder och kommunikation ställer högre krav på tillgänglighet, snabbhet och personligt bemötande. Parallellt ger tekniska framsteg ökade möjligheter till automatisering.  Hur nyttjar man på bästa sätt möjligheterna för att gynna både hyresgäst och organisation?

Under två dagar i Lund och Köpenhamn fick deltagarna insikt i hur kund, kommunikation och kundtjänst utvecklas ur ett digitaliseringsperspektiv – och hur studentbostadsföretag bäst nyttjar dess potential.

Presentationer