17 NOV

Bygga & Bo

Digitalt

Hållbara bostäder för framtiden

Hur utvecklar vi hållbara studentbostäder för framtiden? I ett digitalt anpassat upplägg varvades korta och inspirerande presentationer med interaktiva moment och gruppdiskussioner. Olika inspel på det framtida, hållbara studentboendet presenterades.