Studentbostadspriset 2022

Studentbostadspriset delas ut till nyskapade studentbostäder som genom innovation, hållbarhet och utformning möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning. 


Vinnare 2022

Stort grattis till Studentbostäder i Norden vars projekt Träbyn i Jönköping är vinnare av Studentbostadspriset 2022

Läs mer


Se prisutdelningen i efterhand


I en bra studentbostad möts en rad olika krav som annars inte ställs på bostadsmarknaden. Studenter efterfrågar en god boende- och studiemiljö i ett attraktivt läge, men har generellt en begränsad betalningsförmåga. Hållbarhet är högt på agendan och möjligheterna för innovation gränslösa. Samtidigt är studentbostäder en tillgång i staden, ett boende som skapar mångfald, nya affärsmöjligheter och rörelse dynget runt.

Studentbostadspriset är till för att uppmärksamma de studentbostadsprojekt som på bästa sätt skapat ett boende för studenter där de trivs, utvecklas och får bästa möjliga studietid. Det delas ut årligen och vinnaren av Studentbostadspriset 2022 utses den 25 januari 2023, 11.00.


Finalister 2022

Bläddra i bildspelet för att se de tre finalisterna.

Barkabystaden – K2A Studenthus

Ort: Stockholm
Arkitekt: Reflex Arkitekter

Digitalt, hållbart och nära till allt. Så kan man beskriva K2A Studenthus nya studentbostäder i Barkabystaden. Bostäderna är Svanen-märkta med låg energiförbrukning och sunda materialval. Det industriella byggandet möjliggör inte bara trä som främsta byggmaterial och återbruk i framtiden, utan skapar även en säker och effektiv byggnation som gynnar både stad och land. De flesta bostäder är ettor på 22 kvadratmeter som yteffektivt tillhandahåller det som studenter behöver och efterfrågar – allt med hög kvalitet och grundat i en inkluderande process kring vad studenter efterfrågar.

Placeringen i staden ger inte bara en växande stadsdel ett vitalt tillskott av studenter, utan erbjuder även studenterna en flexibel mobilitet och närhet till efterfrågad service. Genom att etablera studentbostäder i en del av Stockholm som tidigare saknat ett bredare utbud av just det, skapas ett socialt värde som gör att fler i närområdet kan ta steget till högre utbildning och studentboende. Fastigheten delas med en förskola och ett LSS-boende, vilket bidrar till liv och rörelse under olika tider på dygnet. Solceller, sedumtak, elbilspool, gemensam takterrass och kylda leveransboxar för mat är ytterligare saker som bidrar till ett hållbart och attraktivt boende för studenter. 

Glesvingen 17 – Bostäder i Borås

Ort: Borås
Arkitekt: Tengbom arkitekter

Genom Bostäder i Borås omsorg har en gammal textilfabrik fått nytt liv som ett modernt, socialt och hållbart studentboende som landar väl i sin historiska kontext. Omvandlingen har skett i nära samarbete mellan arkitektkontor och elevkår. Återbruk är projektets stora hållbarhetstjärna, där så mycket som möjligt av den gamla byggnaden har bevarats och uppgraderats med moderna energilösningar. De har tagit hänsyn till befintliga pelare, trapphus, hisschakt och innerväggar i ombyggnationen och till och med fönsterbrädor har återanvänts. Genom att göra sunda och förnuftiga val som är bra för miljön är det en stark förebild för återbruk i hela branschen.

Samtliga bostäder är ettor eller mindre tvåor, och det individuella boendet blir socialt genom generösa gemensamma ytor på bottenplan. Här finns större ytor för sammankomster, studierum, övernattningslägenhet, återbruksrum, cykelrum och cykelverkstad. Fast möblering för förvaring och studier är inte bara en service för studenter, det minskar också omsättningen av nyproducerade möbler. Här kan Borås studenter bo i en historisk och hållbar miljö med möjlighet till både privat boende och social gemenskap.   

Träbyn – Studentbostäder i Norden

Ort: Jönköping
Arkitekt: Esencial

I Jönköping har Träbyn vuxit fram, ett helt nytt studentbostadsområde med över 400 studentbostäder i olika storlek och form. Här kan studenter välja att bo i en klassisk etta eller en ny version av korridorboendet, där fyra studenter delar kök och badrum i en genomtänkt planlösning som främjar social gemenskap. Både ute och inne finns flera inspirerande sociala ytor - stora som små - för studier, umgänge och fysisk aktivitet. Områdets hub är Klubben, en bokningsbar yta som programmeras av studenterna, kanske via Studentbostäder i Nordens egen community-app. Även om majoriteten av bostäderna är ettor, uppmuntrar utformningen av övriga ytor både en social livsstil och aktiv förvaltning. Här kan man inte undgå att möta sina grannar i nya, spännande sammanhang.

Utemiljön är inbjudande och skapar nya rum som binder ihop huskropparna, såsom Torget, Odlingsallén och Ekhagen. Runt de nya stadsrummen finns gemensamma ytor i bottenplan som skapar liv och rörelse både ute och inne. Solceller, sedumtak, trästomme och goda förutsättningar för en hållbar livsstil för studenterna, såsom cykel som främsta transportmedel, delat boende och odlingsmöjligheter, präglar projektets hållbarhetstänk. Ett vackert, socialt och hållbart tillskott till Jönköpings studentbostadsutbud.

 

 • Priset kan ges till både nybyggda och ombyggda studentbostäder. För ombyggda bostäder ska en omfattande förändring i paritet med en nybyggnation skett.
 • Projektet ska innefatta studentbostäder som möter Studentbostadsföretagens definition av studentbostäder:
  En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden upplåtes med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.
 • Studentbostäderna ska finnas i Sverige
 • Minst 50 procent av studentbostäderna ska vara byggda och inflyttade under 2022 (Om inflyttning sker i etapper över mer än två år ska ansökan skickas in det år som minst 50 procent av det totala antalet bostäderna är inflyttade.)
 • Projektet kommer bedömas på kriterier för hållbarhet, innovation, gestaltning och urformning för studentmålgruppen.
 • Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen och juryns ordförande
  Stina är vd för landets branschorganisation för studentbostadsföretag och har mycket kunskap om branschens möjligheter, utmaningar och trender.
 • Elise Grosse, Hållbarhetschef Sweco Architects
  Elise är i grundenArkitekt och byggbiolog och med stort fokus på klimatsmart byggande. På Sweco är hon hållbarhetschef för deras bygg- och fastighetsenhet och en aktiv profil i det offentliga samtalet om fastigheter och hållbarhet.
 • Ida Sandström, Forskare vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet
  Idas forskning fokuserar på social hållbarhet, kollektiva boendeformer samt gestaltning och användning av stadens delade rum. Hon koordinerar Urban Arena Testbeds, ett nätverk kring hållbar stadsutveckling som främjar samverkan mellan praktik och forskning.
 • Linn Svärd, Ordförande Sveriges förenade studentkårer
  Linn har en utbildningsbakgrund som väg-och vatteningenjör samt konstvetenskap. För Linn inkluderar en god studietid ett tryggt och inspirerande boende.
 • Ola Månsson, Vd Installatörsföretagen
  Ola har varit i bygg- och installationsbranschen i hela sitt yrkesliv. De senaste 10 åren har han varit VD för först Sveriges Byggindustrier och för närvarande Installatörsföretagen. Under alla år har han engagerat sig i kompetensförsörjning och kontakt mellan skola och näringsliv.
 • E-post: info@studentbostadsforetagen.se
 • Telefon: 031 – 780 45 70

Vinnare 2021

ByggVesta med projektet Colonia II i Linköping är 2021 års vinnare av Studentbostadspriset 2021. Colonia II erbjuder de boende studenterna en flexibel livsmiljö som främjar både goda studier och socialt umgänge. Låg energiförbrukning och flera delningsfunktioner sätter en ekologisk hållbar prägel.

Läs mer