Studentbostadspriset 2023


 
 
Studentbostadspriset delas ut till nyskapade studentbostäder som genom innovation, hållbarhet och utformning möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning. 
 
Se sändningen här
 
I en bra studentbostad möts en rad olika krav som annars inte ställs på bostadsmarknaden. Studenter efterfrågar en god boende- och studiemiljö i ett attraktivt läge, men har generellt en begränsad betalningsförmåga. Hållbarhet är högt på agendan och möjligheterna för innovation gränslösa. Samtidigt är studentbostäder en tillgång i staden, ett boende som skapar mångfald, nya affärsmöjligheter och rörelse dynget runt.

Studentbostadspriset är till för att uppmärksamma de studentbostadsprojekt som på bästa sätt skapat ett boende för studenter där de trivs, utvecklas och får bästa möjliga studietid. Det delas ut årligen och vinnaren av Studentbostadspriset 2023 utses den 24 januari 2024 och nomineringsperioden är 30 oktober – 24 november.


 • Priset kan ges till både nybyggda och ombyggda studentbostäder. För ombyggda bostäder ska en omfattande förändring i paritet med en nybyggnation skett.
 • Projektet ska innefatta studentbostäder som möter Studentbostadsföretagens definition av studentbostäder:
  En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden upplåtes med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.
 • Studentbostäderna ska finnas i Sverige
 • Minst 50 procent av studentbostäderna ska vara byggda och inflyttade under 2023 (Om inflyttning sker i etapper över mer än två år ska ansökan skickas in det år som minst 50 procent av det totala antalet bostäderna är inflyttade.)
 • Projektet kommer bedömas på kriterier för hållbarhet, innovation, gestaltning och utformning för studentmålgruppen.

 

 

 • Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen och juryns ordförande
  Stina är vd för landets branschorganisation för studentbostadsföretag och har mycket kunskap om branschens möjligheter, utmaningar och trender.
 • Ingrid Gyllfors, vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening
  Ingrid är väg- och vattenbyggnadsingenjör med bred erfarenhet inom bygg och fastighet. Hon var tidigare vd för Stockholms studentbostäder, tillika ordförande för Studentbostadsföretagen och en aktiv nätverkare som besökt otaliga studentbostadsprojekt i Sverige såväl som utomlands.
 • Jacob Färnert, Ordförande Sveriges förenade studentkårer
  Jacob har en utbildningsbakgrund inom statsvetenskap, nationalekonomi, statistik och ledarskap. Jacob blir extra exalterad över studentbostäder när man lyckas använda hållbara material för att skapa en bostad som har god användbarhet och är inspirerande.
 • Ida Sandström, Forskare vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds Universitet
  Idas forskning fokuserar på social hållbarhet, kollektiva boendeformer samt gestaltning och användning av stadens delade rum. Hon koordinerar Urban Arena Testbeds, ett nätverk kring hållbar stadsutveckling som främjar samverkan mellan praktik och forskning.
 • Sara Borgström, gruppchef för klimatneutrala byggnader, WSP Sverige
  Sara arbetar med minskad klimatpåverkan från byggnaden, med speciellt fokus på byggskedet. Sara arbetar strategiskt med beställare och kommuner, men också i byggprojekt. Sara är en av de som tagit fram Boverkets förslag på kommande utveckling med gränsvärden för maximal klimatpåverkan för byggnader.

 

 

 • E-post: info@studentbostadsforetagen.se
 • Telefon: 031 – 780 45 70
Med Basecamp Malmö kommer ett nytt koncept för studentbostäder till Sverige för första gången i sin helhet. Med rötter i den europeiska marknaden erbjuder de ett mervärdesboende där gemensamma ytor och en all-inclusive-modell är lika stor del av boendeupplevelsen som själva bostadsytorna.

Fokus ligger på att skapa gemenskap mellan de boende, något som redan från första pennstrecket styrt utformningen av byggnaden. De gemensamma ytorna, totalt 2 000 kvadratmeter, är placerade centralt i entréplan och vid centrala stråk för att skapa ett socialt flöde i fastigheten. Små bostäder med närhet till fullt utrustade gemensamma kök och behovsanpassade studieplatser uppmuntrar de boende att flytta ut aktiviteter som annars hade skett i bostaden till mer sociala ytor. Dessutom kan de boende ta del av eventrum, restaurang/bar, reception och lounge, gym, plug-and-play bio samt takterrasser.

Basecamp Malmö är certifierat via BREEAM med resultatet very good, en certifiering som tar hänsyn till både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, till exempel materialval, utomhusmiljöer och samspel med resten av kvarteret. Hela byggnaden är lekfullt designad med en stark färgsättning som skapar en helt egen särprägel. Detta gäller både de gemensamma ytorna och de enskilda bostäderna, där knallblå kök samsas med rosa kakelfogar och neongula garderobshandtag. Bostäderna är fullt möblerade och alla kringkostnader är inkluderade i hyran. Det är med andra ord bara att packa resväskan och flytta in.

Arkitekt: Lars Gitz Architects och Panorama Arkitekter
Med Basecamp Malmö kommer ett nytt koncept för studentbostäder till Sverige för första gången i sin helhet. Med rötter i den europeiska marknaden erbjuder de ett mervärdesboende där gemensamma ytor och en all-inclusive-modell är lika stor del av boendeupplevelsen som själva bostadsytorna.

Fokus ligger på att skapa gemenskap mellan de boende, något som redan från första pennstrecket styrt utformningen av byggnaden. De gemensamma ytorna, totalt 2 000 kvadratmeter, är placerade centralt i entréplan och vid centrala stråk för att skapa ett socialt flöde i fastigheten. Små bostäder med närhet till fullt utrustade gemensamma kök och behovsanpassade studieplatser uppmuntrar de boende att flytta ut aktiviteter som annars hade skett i bostaden till mer sociala ytor. Dessutom kan de boende ta del av eventrum, restaurang/bar, reception och lounge, gym, plug-and-play bio samt takterrasser.

Basecamp Malmö är certifierat via BREEAM med resultatet very good, en certifiering som tar hänsyn till både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, till exempel materialval, utomhusmiljöer och samspel med resten av kvarteret. Hela byggnaden är lekfullt designad med en stark färgsättning som skapar en helt egen särprägel. Detta gäller både de gemensamma ytorna och de enskilda bostäderna, där knallblå kök samsas med rosa kakelfogar och neongula garderobshandtag. Bostäderna är fullt möblerade och alla kringkostnader är inkluderade i hyran. Det är med andra ord bara att packa resväskan och flytta in.

Arkitekt: Lars Gitz Architects och Panorama Arkitekter
Generatorn är vad det heter - ett plusenergihus som genererar mer energi än vad som köps in.Nästan 300 solceller på taket och en minutiös detaljkontroll för att förebygga köldbryggor är några av de saker som möjliggör för byggnaden att leva upp till sitt namn. Med en massiv trästomme, träfasad och Svanen-märkning är den ekologiska hållbarheten ett signum för Generatorn.

Generatorn ligger i Vallastaden i Linköping, en campusnära och innovativ arena för bostadsbyggande. Projektet rymmer 90 lägenheter, alla ettor i olika storlekar och varianter. Bostäderna har byggts i dialog med Linköpingsstudenterna och är utformade efter deras önskemål med induktionshäll, ugn, tvättmaskin och diskmaskin. De privata bostäderna kompletteras med tre olika gemensamma ytor; en uppglasad takvåning där vinterträdgård och lounge samsas med extra förrådsytor, en lokal för studentcafé i bottenplan och ett felleshus som uppmuntrar hyresgästerna att träffa andra i grannskapet.

Totalt består Generatorn av tre sammansatta men ändå separata huskroppar som alla utformats av varsin arkitektbyrå, helt i linje med Vallastadens kriterier. Huskropparna fungerar som tre egna enheter men hålls samman genom den uppglasade takvåningen. Även fasaderna är olika för de respektive huskropparna, som i sitt arkitektoniska uttryck ger tre variationer på urbant trähus. Ett energiskt inslag i Vallastadens arkitektur - i dubbel bemärkelse.

Arkitekt: Spridd, Secretary och Septembre
Generatorn är vad det heter - ett plusenergihus som genererar mer energi än vad som köps in.Nästan 300 solceller på taket och en minutiös detaljkontroll för att förebygga köldbryggor är några av de saker som möjliggör för byggnaden att leva upp till sitt namn. Med en massiv trästomme, träfasad och Svanen-märkning är den ekologiska hållbarheten ett signum för Generatorn.

Generatorn ligger i Vallastaden i Linköping, en campusnära och innovativ arena för bostadsbyggande. Projektet rymmer 90 lägenheter, alla ettor i olika storlekar och varianter. Bostäderna har byggts i dialog med Linköpingsstudenterna och är utformade efter deras önskemål med induktionshäll, ugn, tvättmaskin och diskmaskin. De privata bostäderna kompletteras med tre olika gemensamma ytor; en uppglasad takvåning där vinterträdgård och lounge samsas med extra förrådsytor, en lokal för studentcafé i bottenplan och ett felleshus som uppmuntrar hyresgästerna att träffa andra i grannskapet.

Totalt består Generatorn av tre sammansatta men ändå separata huskroppar som alla utformats av varsin arkitektbyrå, helt i linje med Vallastadens kriterier. Huskropparna fungerar som tre egna enheter men hålls samman genom den uppglasade takvåningen. Även fasaderna är olika för de respektive huskropparna, som i sitt arkitektoniska uttryck ger tre variationer på urbant trähus. Ett energiskt inslag i Vallastadens arkitektur - i dubbel bemärkelse.

Arkitekt: Spridd, Secretary och Septembre
I ett av Göteborgs mest centrala lägen, både vad gäller utbildning och stadsbilden i stort, har ett universitetskontor från 60-talet förvandlats till attraktiva studentbostäder starkt förankrade i både forskning och hållbarhet. Språkskrapan är en del av en större omdaning av Campus Näckrosdammen och ger numera hem åt 125 internationella studenter.

Klassiska studentettor och duolägenheter blandas med större delningslägenheter där Akademiska Hus för första gången i sin helhet implementerar sitt studentbostadskoncept och suddar ut gränserna mellan utbildningsmiljö och hem. Konceptet är förankrat i studenternas behov och är väl beforskat genom bland annat testbäddar i HSB Living Lab. I Språkskrapan finns tydliga sociala ytor på strategiska platser, även för de som bor i enskilda bostäder. Till exempel en ”study area” i anslutning till entrén och en ”lounge area” utanför tvättstugan.

Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull bebyggelse vilket har främjat innovation, framförallt när det kommer till återbruk. Förutom stommen har även detaljer bevarats, allt från trapphuskonst till armaturer. Beräkningar visar att klimatpåverkan är 1 000 ton CO2e lägre än om bostäderna tillkommit genom nybyggnation. Återbruket är framträdande även i andra aspekter, till exempel har granitsten i utemiljön hämtats från andra byggprojekt inom Akademiska Hus och utemöbler har skapats av begagnat virke hämtat från en riven gångbro i Göteborg.

Arkitekt: Arkitema
I ett av Göteborgs mest centrala lägen, både vad gäller utbildning och stadsbilden i stort, har ett universitetskontor från 60-talet förvandlats till attraktiva studentbostäder starkt förankrade i både forskning och hållbarhet. Språkskrapan är en del av en större omdaning av Campus Näckrosdammen och ger numera hem åt 125 internationella studenter.

Klassiska studentettor och duolägenheter blandas med större delningslägenheter där Akademiska Hus för första gången i sin helhet implementerar sitt studentbostadskoncept och suddar ut gränserna mellan utbildningsmiljö och hem. Konceptet är förankrat i studenternas behov och är väl beforskat genom bland annat testbäddar i HSB Living Lab. I Språkskrapan finns tydliga sociala ytor på strategiska platser, även för de som bor i enskilda bostäder. Till exempel en ”study area” i anslutning till entrén och en ”lounge area” utanför tvättstugan.

Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull bebyggelse vilket har främjat innovation, framförallt när det kommer till återbruk. Förutom stommen har även detaljer bevarats, allt från trapphuskonst till armaturer. Beräkningar visar att klimatpåverkan är 1 000 ton CO2e lägre än om bostäderna tillkommit genom nybyggnation. Återbruket är framträdande även i andra aspekter, till exempel har granitsten i utemiljön hämtats från andra byggprojekt inom Akademiska Hus och utemöbler har skapats av begagnat virke hämtat från en riven gångbro i Göteborg.

Arkitekt: Arkitema

Vinnare 2022

Studentbostäder i Norden med projektet Träbyn i Jönköping är 2022 års vinnare av Studentbostadspriset. Ett varierat bostadsutbud med både eget och delat boende samt flertalet utrymmen för social samvaro är faktorer som imponerade på juryn.

Läs mer

 

Vinnare 2021

ByggVesta med projektet Colonia II i Linköping är 2021 års vinnare av Studentbostadspriset 2021. Colonia II erbjuder de boende studenterna en flexibel livsmiljö som främjar både goda studier och socialt umgänge. Låg energiförbrukning och flera delningsfunktioner sätter en ekologisk hållbar prägel.

Läs mer