Studentbostadspriset 2021


 
Studentbostadspriset delas ut till nyskapade studentbostäder som genom innovation, hållbarhet och utformning möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning. Priset delas ut för första gången i början av 2022 och avser nybyggnation och ombyggnation som färdigställts under 2021.
 
I en bra studentbostad möts en rad olika krav som annars inte ställs på bostadsmarknaden. Studenter efterfrågar en god boende- och studiemiljö i ett attraktivt läge, men har generellt en begränsad betalningsförmåga. Hållbarhet är högt på agendan och möjligheterna för innovation gränslösa. Samtidigt är studentbostäder en tillgång i staden, ett boende som skapar mångfald, nya affärsmöjligheter och rörelse dynget runt.
 
Studentbostadspriset är till för att uppmärksamma de studentbostadsprojekt som på bästa sätt skapat ett boende för studenter där de trivs, utvecklas och får bästa möjliga studietid. Det delas ut årligen, och den första vinnaren utses i början av 2022 och avser studentbostäder färdigställda under 2021.


Vinnare 2021

ByggVesta med projektet Colonia II i Linköping är 2021 års vinnare av Studentbostadspriset 2021. Colonia II erbjuder de boende studenterna en flexibel livsmiljö som främjar både goda studier och socialt umgänge. Låg energiförbrukning och flera delningsfunktioner sätter en ekologisk hållbar prägel.
 
 
Läs mer
 
 

Se hela prisutdelningen:


Nominerade 2021

Fem projekt runt om i landet är nominerade. Se bilder och läs mer om respektive projekt i bildspelet nedan. Vinnaren utses den 9 februari.

På Colonia II blandas olika typer av studentbostäder med sociala ytor både utomhus och inomhus. Bostäderna och övriga ytor i området är utformade för att förbygga ensamhet och uppmuntra till socialt umgänge genom till exempel lounger, studierum och möteslokaler. Området utvecklas för att bli en förlängning av campus och inspirationen kommer från den internationella marknaden. Stort fokus ligger även på ekologisk hållbarhet med effektiv energiförsörjning och möjligheter för en hållbar livsstil hos de boende.

Emilsbro är en annorlunda och nytänkande förtätning som skapat studentbostäder på en yta som från början inte var självklar att bygga på. Byggnaden är med sin svarta skifferfasad och nästan svävande uttryck ett spännande tillskott i ett redan etablerat studentbostadsområde. Med en variation av bostäder, goda möjligheter till kollektivtrafik och medveten satsning på Wi-Fi-optimering i bostäderna, finns ett tydligt målgrupps- och hållbarhetstänk.

Helt byggt i trä och med möjlighet till återbruk av byggnadsmaterial är Hinderbanan ett studentbostadsprojekt med högt uppsatta hållbarhetsmål. Bostäderna är utformade efter studenternas behov och finslipade efter specifika önskemål. Även den sociala hållbarheten får stort fokus genom att området blandar studentbostäder med vanliga hyresrätter och LSS-boende samt erbjuder mötesplatser både utomhus och inomhus, genom bland annat ett studentcafé.

I ett parknära läge med en badsjö runt hörnet lyckas Kurorten vara både natur-, högskole- och centrumnära, vilket speglas i byggnadens arkitektur och materialval. Möjligheterna till en aktiv livsstil förstärks genom tennisbana och cykelpool i anslutning till bostäderna. Den ekologiska hållbarheten genomsyrar hela projektet, från upphandling av entreprenör till ambitionen att med en genomtänkt cykelpool skapa bästa förutsättningar för en bilfri livsstil på en mindre högskoleort.

På Filosofen har två arkitekter, en med ansvar för utsidan och en för insidan, samarbetat för att få fram bostäder som på varje sida om fasaden möter studenternas behov. Resultatet är en blandning av smarta bostäder och attraktiva mötesplatser. Mellan husen finns zoner för möten och aktiviteter, till exempel pingis eller odling. Byggnaden är skapad för en hållbar livsstil med cykel och för att i framtiden kunna återanvända byggmaterialet.


Kriterier

  • Priset kan ges till både nybyggda och ombyggda studentbostäder. För ombyggda bostäder ska en omfattande förändring i paritet med en nybyggnation skett.
  • Projektet ska innefatta studentbostäder som möter Studentbostadsföretagens definition av studentbostäder:
    En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden upplåtes med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.
  • Studentbostäderna ska finnas i Sverige
  • Minst 50 procent av studentbostäderna ska vara byggda och inflyttade under 2021 (Om inflyttning sker i etapper över mer än två år ska ansökan skickas in det år som minst 50 procent av det totala antalet bostäderna är inflyttade.)
  • Projektet kommer bedömas på kriterier för hållbarhet, innovation, gestaltning och urformning för studentmålgruppen.
  • Sista anmälningsdag är 15 december.

 


Jury

Stina Olén

Juryns ordförande
Vd Studentbostadsföretagen

Stina är vd för landets branschorganisation för studentbostadsföretag och har mycket kunskap om branschens möjligheter, utmaningar och trender.

Elise Grosse

Hållbarhetschef Bygg & Fastighet, Sweco
Elise är i grundenArkitekt och byggbiolog och med stort fokus på klimatsmart byggande. På Sweco är hon hållbarhetschef för deras bygg- och fastighetsenhet och en aktiv profil i det offentliga samtalet om fastigheter och hållbarhet.

Ida Sandström

Forskare vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö vid Lunds Universitet
Idas forskning fokuserar på social hållbarhet, kollektiva boendeformer samt gestaltning och användning av stadens delade rum. Hon koordinerar Urban Arena Testbeds, ett nätverk kring hållbar stadsutveckling som främjar samverkan mellan praktik och forskning.

Linn Svärd

Ordförande för Sveriges förenade studentkårer
Linn har en utbildningsbakgrund som väg-och vatteningenjör samt konstvetenskap. För Linn inkluderar en god studietid ett tryggt och inspirerande boende.

Ola Månsson

Vd Installatörsföretagen
Ola har varit i bygg- och installationsbranschen i hela sitt yrkesliv. De senaste 10 åren har han varit VD för först Sveriges Byggindustrier och för närvarande Installatörsföretagen. Under alla år har han engagerat sig i kompetensförsörjning och kontakt mellan skola och näringsliv.


Kontakt

  • E-post: info@studentbostadsforetagen.se
  • Telefon: 031 – 780 45 70