Studentbostäder och byggregler - tillgängliga för fler?

Idag ska studentbostäder som nyproduceras utformas med samma tillgänglighetskrav som andra bostäder. Det påverkar möjligheterna att bygga studentbostäder och att anpassa utformning och hyra efter studenternas behov. Våren 2023 frågade vi Sveriges studentbostadsföretag om hur flexiblare tillgänglighetsregler kan påverka nybyggnationen av studentbostäder. Fler, billigare och bättre utformade studentbostäder blev svaret.

Studentbostäder och byggregler