Studbotrend


 
Studentbostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras. Nya förväntningar och behov från både samhälle och kund omformar studentbostaden till något mer än bara en bostad. I Studbotrend har vi sammanställt tre trender som påverkar den svenska studentbostadsmarknaden. Trenderna lyfts genom bakgrunder, forskning, konkreta exempel och internationella influenser.
 
Studbotrend är framtagen av Studentbostadsföretagen 2019. 
 
 
Studbotrend
 
 
Studbotrend – utskriftsvänlig version


De tre trenderna

Nya roller för studentbostaden
Städers behov av rätt kompetens och en förändrad högre utbildning skapar nya möjligheter och förutsättningar för studentbostaden som samhällsaktör. Förutom bostad blir den även klassrum, mötesplats och integrationsskapare.
 
Skapa gemenskap och boupplevelse
Nya delningstjänster, boendekoncept och en ökad psykisk ohälsa påverkar hur vi bygger, förvaltar och paketerar studentbostäder. Fokus ökar på att lyfta studenternas boendeupplevelse genom mertjänster, service och grogrund för social tillhörighet.
 
Att möta den digitala kunden
Med en kund som går från att äga till att dela, förväntar sig service 24/7 och hellre chattar än ringer blir studentbostaden en testarena för utveckling av det digitala mötet, utan att förlora den personliga kontakten.