Studbotrend

Studentbostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras. Nya förväntningar och behov från både samhälle och kund omformar studentbostaden till något mer än bara en bostad. I Studbotrend har vi sammanställt tre trender som påverkar den svenska studentbostadsmarknaden. Trenderna lyfts genom bakgrunder, forskning, konkreta exempel och internationella influenser.

Studbotrend är framtagen av Studentbostadsföretagen 2019. 

De tre trenderna

Nya roller för studentbostaden
När städer, lärosäten och utbildning förändras, får studentbostaden nya roller. Städers behov av rätt kompetens, framväxten av nya värderingar och rörelsemönster hos studenter samt en förändrad högre utbildning skapar nya möjligheter och förutsättningar. 

Skapa gemenskap och boupplevelse
Co-living är ordet på allas läppar, men för studentbostadsbranschen är det inget nytt. Men nya delningstjänster och boendekoncept påverkar även studentbostadsbranschen. Kundens behov och förväntningar påverkar både hur vi bygger nya studentbostäder, hur de förvaltas och vilka mervärden som kopplas till dem.

Att möta den digitala kunden
Globalisering, digitalisering och delningsekonomi påverkar fastighetsbranschen i allmänhet och studentbostadsbranschen i synnerhet. Med en kund som går från att äga till att dela, förväntar sig service 24/7 och hellre chattar än ringer har studentbostadsföretag fina möjligheter till en kunddriven utveckling.