Studboguiden

Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året.

En lång kötid för studentbostad i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i februari. Den senaste rapporten visar om landets studieorter har brist, balans eller överskott av studentbostäder över hela året och under samtliga kvartal läsåret 2021/2022.

Studboguiden 2022


Studboguiden 2022

 

 • Brist, balans eller överskott
  9 orter anger brist på studentbostäder
  20 orter anger en balanserad studentbostadsmarknad
  5 orter anger ett överskott på studentbostäder
 • Återgången från pandemin ger ökad efterfrågan inför terminsstart
  Inför årets höstterminsstart finns för första gången på tre år inga restriktioner eller påtvingad distansutbildning och de internationella studenterna strömmar återigen tillbaka till de svenska lärosätena. Därmed är det också ett högre tryck på studentbostäder inför terminsstarten än under 2020 och 2021. Många kommenterar läget som att ”vi är tillbaka i samma läge som innan pandemin”. Under pandemin har också högskolan byggts ut vilket resulterar i att fler söker bostad.

 • Nyproduktion ger fortsatt balans över hela året
  Men även om trycket är högt inför terminsstarten anger lika många än innan pandemin att det är balans eller till och med överskott på den lokala studentbostadsmarknaden sett över hela året. Antalet bristorter sett över hela året är med andra ord inte fler än under 2019. Anledningen är att nyproduktion på orten tillfört ett tillräckligt stort tillskott på marknaden för att möta, eller till och med överträffa, efterfrågan från studenterna över läsåret. 

 • Bristen är som mest påtaglig i våra större städer
  Det finns dock de städer där det fortfarande är ett svårt läge utöver den hektiska terminsstarten och det gäller framförallt våra tre största städer. Här finns ambitiösa nyproduktionsplaner som kommer ge effekt framöver, så länge de ekonomiska förutsättningarna finns.