Studboguiden


 
Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året.
 
En lång kötid för studentbostad i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i februari. Den senaste rapporten visar om landets studieorter har brist, balans eller överskott av studentbostäder över hela året och under samtliga kvartal läsåret 2020/2021.
 
 
Studboguiden 2021


Studboguiden 2021

 • Brist, balans eller överskott
  7 orter anger brist på studentbostäder
  19 orter anger en balanserad studentbostadsmarknad
  8 orter anger ett överskott på studentbostäder
 • Läge och bostadstyp spelar roll
  Årets rapport visar att studentbostädernas läge och utformning har stor betydelse för många studenter. Kötiderna skiljer sig väsentligt mellan korridorrum och lägenheter samt mellan olika lägen i staden. Även i städer med brist finns inför terminsstarten lediga studentbostäder. 

 • Nyproduktion ger effekt
  Att byggtakten i studentbostadsbranschen har varit hög de senaste åren fortsätter ge effekt. Betydande tillskott av studentbostäder ger omedelbar påverkan i form av kortare kötider och att fler nya studenter får studentbostad. 

 • Pandemieffekter
  Läsåret 2020/2021 har varit ett ovanligt år med distansstudier och få inresande studenter, vilket gett lägre efterfrågan på studentbostäder. Inför kommande läsår ser trycket ut att återigen öka, även om det fortfarande inte når samma höga nivåer som innan pandemin.