Studboguiden

Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. En lång kötid för studentbostad i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i februari. Den senaste rapporten visar om landets studieorter har brist, balans eller överskott av studentbostäder över hela året och under samtliga månader läsåret 2022/2023.

Studboguiden 2023

Studboguiden 2023 – sammanfattning 

 


Studboguiden 2023

 

 • Brist, balans eller överskott
  12 orter anger brist på studentbostäder
  17 orter anger en balanserad studentbostadsmarknad
  6 orter anger ett överskott på studentbostäder
 • Fler bristorter, men bättre tillgång
  I år har såväl bristorterna som orterna med överskott blivit fler jämfört med föregående år, vilket innebär att marknaden som helhet inte är lika balanserad som tidigare. Men trots fler bristorter har tillgången på studentbostäder generellt förbättrats och på många håll i landet är utsikterna goda att få en studentbostad under hösten.

 • Den positiva utvecklingen hotad
  Den vikande konjunkturen, växande ungdomskullar och de ekonomiska förutsättningarna att bygga studentbostäder riskerar att backa den positiva utvecklingen och slå hårt mot framtida generationer av studenter.

 • Utmaning att möta förändrad efterfrågan
  På många orter märks en minskad efterfrågan på korridorboende och det är generellt längre kötid till studentlägenheter, stora som små. På flera orter finns behov att bygga om eller uppgradera det äldre korridorsbeståndet, projekt som är svåra att få ihop av såväl ekonomiska och regelmässiga skäl.