Lägesrapport: Nyproduktion


 
Lägesrapporten om nyproduktion syftar till att presentera trender och prognoser för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.
 
 
Lägesrapport: Nyproduktion 2020


Fler lägesrapporter