Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten om nyproduktion syftar till att presentera trender och prognoser för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.