Lägesrapport: Efterfrågan vid terminsstart

Under 2020 gjordes ingen Lägesrapport kring efterfrågan inför terminsstart. Istället gjordes en kortare kartläggning. Orsaken är effekterna av coronapandemin som förändrar förutsättningarna på studentbostadsmarknaden.
 
 
Läs mer


Tidigare lägesrapporter: