För fler studentbostäder

I samarbete med Sveriges förenade studentkårer har vi tagit fram en rapport som syftar till att identifiera politiska reformförslag för att det ska byggas fler studentbostäder. Utredare i uppdraget är Caroline Szyber, rådgivare i bostadsfrågor samt tidigare bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Ladda ner

Här kan du även läsa debattartikeln rörande bostadsbristen och reformåtgärderna, skriven av Stina Olén, Studentbostadsföretagen, och Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer.

Reformförslag ur rapporten

 

  • Inför ett stöd för studentbostäder
    Det enklaste för att stimulera byggande av studentbostäder med rimliga hyror vore att, enligt samma princip som stöd till byggnation av bostäder till äldre, göra ett liknande stöd som istället riktas till byggnation av bostäder för studentgruppen. Studenter är en avgränsad kategori och stödet skulle förslagsvis gå ut till projekt i de kommuner som har ett underskott på studentbostäder.

  • Grön omställning – gröna investeringar, lån och subventioner
    Gröna lån samt sociala lån är vanliga ute i Europa. Sverige bör inspireras mer av de olika typer av gröna lån och subventioner som där används för att få fram fler studentbostäder. Vidare bör konverteringar av lokaler, gröna subventioner och statliga kreditgarantier undersökas närmare för att stimulera bostadsbyggandet.