Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten om nyproduktion syftar till att presentera trender för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.
 

I korthet

  • Under 2016 färdigställdes minst 2 504 studentbostäder och under 2017 förväntas 3 948 studentbostäder stå klara.
  • Det är framförallt i Stockholm som studentbostadsbyggandet ökar, 8 av 10 studentbostäder under 2017 färdigställs i Stockholmsområdet.
  • Nya bullerregler och ökad prioritering från bland annat kommuner bidrar till bättre förustättningar för att bygga studentbostäder.
  • Brist på mark, höga byggkostnader och långa planprocesser är främsta hindren för ytterligare ökad nyproduktion av studentbostäder.

Tidigare lägesrapporter: