Övriga rapporter

Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten om nyproduktion som presenterar trender och prognoser för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.

 

Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt

Varje år tjänar Sveriges regioner flera miljarder kronor på studenter. Men bristen på studentbostäder är ett hinder för tillväxt.
Publicerad 2015