Rapporter

Studentbostadsföretagens analyserar och kommenterar branschen, både genom återkommande rapporter och de som belyser ett ämne eller händelse mer specifikt.

left

Hur vill studenter bo?

Vill studenter ha eget badrum, vad är maxhyran och hur kan hyresvärden främja välmående? För att bidra till utvecklingen av framtidens studentbostäder, har drygt 1 500 studenter tillfrågats om behov och önskemål kring sitt boende. Resultaten visar studenternas prioriteringar och önskemål för bostaden under studietiden.

Läs mer
 

left
left

Studbotrend

Studentbostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras. Nya förväntningar och behov från både samhälle och kund omformar studentbostaden till något mer än bara en bostad. I Studbotrend har vi sammanställt tre trender som påverkar den svenska studentbostadsmarknaden.

Läs mer
 

left
left

Studboguiden

Studboguiden presenterar hur studentbostadssituationen ser ut på landets olika studieorter. Till exempel redogör den för om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder. Informationen kommer från våra medlemsföretag på respektive ort, alltså de som har bäst koll på hur studentbostadsmarknaden ser ut hos just dem.

Läs mer
 

left
left

Lägesrapport: Efterfrågan inför terminsstart

Vår lägesrapport om efterfrågan ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminstarten.

Läs mer
 

left
left

Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten tittar på nyproduktionsläget på studentbostadsmarknaden ur ett nationellt perspektiv. Förutom att redovisa siffror och statistik presenterar den även hur studentbostadsföretagen ser på möjligheterna att bygga studentbostäder och vilka åtgärder som skulle kunna förbättra dem.

Läs mer
 

left
left

Fler rapporter 

Fler rapporter om studentbostäder, studenter och marknaden.

Läs mer

left