Rapporter

Varje år producerar Studentbostadsföretagen ett antal rapporter och publikationer, både återkommande och de som belyser ett ämne eller händelse mer specifikt.

Studbotrend

Studentbostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras. Nya förväntningar och behov från både samhälle och kund omformar studentbostaden till något mer än bara en bostad. I Studbotrend har vi sammanställt tre trender som påverkar den svenska studentbostadsmarknaden.

right

Studboguiden

Studboguiden presenterar hur studentbostadssituationen ser ut på landets olika studieorter. Till exempel redogör den för om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder. Informationen kommer från våra medlemsföretag på respektive ort, alltså de som har bäst koll på hur studentbostadsmarknaden ser ut hos just dem.

right

Lägesrapport: Efterfrågan inför terminsstart

Vår lägesrapport om efterfrågan ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.

right

Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten tittar på nyproduktionsläget på studentbostadsmarknaden ur ett nationellt perspektiv. Förutom att redovisa siffror och statistik presenterar den även hur studentbostadsföretagen ser på möjligheterna att bygga studentbostäder och vilka åtgärder som skulle kunna förbättra dem.

right

Övriga rapporter 

Att verka i studentbostadsbranschen innebär att arbeta med en rad olika ämnen och utmaningar. Därför tar Studentbostadsföretagen fram rapporter som så vitt skilda saker som vägglöss och byggregler.

 

 

right