Rapporter

Studentbostadsföretagens analyserar och kommenterar branschen, både genom återkommande rapporter och de som belyser ett ämne eller händelse mer specifikt. Ta del av våra rapporter nedan, vissa är exklusiva för medlemsföretag och för att ta del av dem behöver du vara i inloggat läge.

left

Till ny nytta

Tio intressanta konverteringsprojekt från hela landet lyfts upp i denna exempelsamling med bilder, fakta och beskrivningar. Sjukhuslokaler, militärfaciliteter, fabriker, ett vattentorn och en smedja är några av de lokaler som fått nytt liv som studentbostäder.

Läs mer

left

För fler studentbostäder

I samarbete med Sveriges förenade studentkårer har vi tagit fram en rapport som syftar till att identifiera politiska reformförslag för att det ska byggas fler studentbostäder. Utredare i uppdraget är Caroline Szyber, rådgivare i bostadsfrågor samt tidigare bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Läs mer

left

Ungdomsbarometern: Bostadens roll vid val av studieort

Tillsammans med Ungdomsbarometern har vi tagit fram en rapport som tittar närmare på hur viktig bostaden är för kommande och nuvarande studenter vid val av studieort.

OBS! Medlemsexklusiv och kräver inlogg

Läs mer (medlemsexklusiv version)

Läs den publika versionen här 

left

Studentbostäder och byggregler - tillgängliga för fler?

Hur tror landets studentbostadsföretag att andra tillgänglighetskrav – i linje med de i Norge och Finland – kan påverka studentbostadsbyggandet.

Läs mer

left

Effekter av det nya ekonomiska läget:
Nyproduktion och förvaltning

Rapport baserad på enkät från oktober 2022 om hur det nya ekonomiska läget påverkar nyproduktion, ombyggnation/renovering och förvaltning av studentbostäder.

Läs mer

left

Lägesrapport: Kund och marknad

En medlemsexklusiv rapport som sammanställer de viktigaste nyckeltalen från högre utbildning och fastighetsbranschen. Publiceras varje höst.

Läs mer

left

Hur vill studenter bo?

Vill studenter ha eget badrum, vad är maxhyran och hur kan hyresvärden främja välmående? För att bidra till utvecklingen av framtidens studentbostäder, har drygt 1 500 studenter tillfrågats om behov och önskemål kring sitt boende. Resultaten visar studenternas prioriteringar och önskemål för bostaden under studietiden.

Läs mer

left

Studboguiden

Studboguiden presenterar hur studentbostadssituationen ser ut på landets olika studieorter. Till exempel redogör den för om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder. Informationen kommer från våra medlemsföretag på respektive ort, alltså de som har bäst koll på hur studentbostadsmarknaden ser ut hos just dem.

Läs mer

left

Studbotrend

Studentbostadsmarknaden i Sverige håller på att förändras. Nya förväntningar och behov från både samhälle och kund omformar studentbostaden till något mer än bara en bostad. I Studbotrend har vi sammanställt tre trender som påverkar den svenska studentbostadsmarknaden.

Läs mer

left

Arkiv

Äldre rapporter om studentbostäder, studenter och marknaden.

Läs mer