PwC Real Estate: Finansiell simulering

PwC erbjuder medlemmarna i Studentbostadsföretagen två varianter av scenariomodeller. Modellerna har ursprungligen utvecklats tillsammans med Sveriges Allmännytta och är anpassade till bostadsbolag med kommande underhålls- och eller nyproduktionsbehov i en föränderlig omvärld.

Det finns två olika varianter till scenariomodeller för ekonomisk och finansiell planering, en för mindre och medelstora bolag (Medium) och en mer omfattande för medelstora och större bolag (Medium+).

Modellerna ger till exempel möjlighet att simulera olika scenarier för hyresutveckling, planerad nyproduktion, upprustningsåtgärder och förändringar av omvärldsfaktorer som räntor med mera i ett 10-årsperspektiv.

Modellerna användas bland annat inför bolagets budget och flerårsplanering, som underlag inför hyresförhandlingar och i dialogen med styrelse och ägare inför strategisk verksamhetsplanering.

Ta reda på mer

Modell Medium ger möjlighet att bygga scenarier med simuleringsmöjligheter avseende 10 nyproduktionsprojekt, 10 upprustnings-/underhållsprojekt och 5 försäljningar, styckvis eller i portföljer.

Modell Medium+ som är mer omfattande möjliggör simulering av upp till 30 olika underhålls- respektive nyproduktionsprojekt samt möjlighet till både förvärvs- och försäljningsmoduler.

Modellerna är anpassade så att bolagen själv enkelt kan lägga in data och uppdatera.

Modellen utgår från nuvarande bestånd och antaganden framåt för exempelvis hyresutveckling, kostnadsutveckling och ränteutveckling. Modellen adderar sedan effekterna av ett antal projekt, exempelvis nybyggnation, underhåll eller försäljningar. Utfallet visar konsekvenserna av projekten tillsammans med nuvarande bestånd avseende resultat- och balansräkning, kassaflöde samt en mängd nyckeltal.

 • Hur mycket och till vilket pris kan bolaget bygga nytt givet bolagets finansiella mål?
 • Hur påverkar hyresutvecklingen bolagets finansiella ställning på kort och medellång sikt?
 • Hur påverkar räntan och kostnadsutvecklingen möjligheten till att fullfölja underhållsplanen?

Resultaten redovisas dels som grundscenario dels som en simulering för att enkelt kunna ställa olika alternativ mot varandra.

För att öka förståelsen för modellen och underlätta användandet inkluderar erbjudandet även enskilda digitala utbildningstillfällen som bokas in i samband med avtalstecknande. I övrigt är modellerna fasta vilket ger möjlighet till attraktivt priserbjudande. I erbjudandet ingår också möjlighet till extra utbildningstillfällen och användarhandledning vid behov t ex vid nyanställningar.

PwC erbjuder en visning och kort genomgång av modellen innan avtalstecknande. För mer information om uppdragsavtalen och de två modellerna, och för att teckna avtal, kontakta:

 • Petter Berg
  Manager, Real Estate Corporate Finance, PwC
  010 212 93 71 // 072-880 93 71
  petter.berg@pwc.com
 • Patrik Texell
  Partner, Real Estate Corporate Finance, PwC
  010-212 70 91 // 0709-29 27 91
  patrik.texell@pwc.com