Våra medlemsevent

I vårt medlemserbjudande finns en rad olika nätverk, mötesplatser och utbildningsmöjligheter som medlemmar kan ta del av – både kostnadsfria eller till medlemspriser. Under året blandar vi både ämnen och format, från korta digitala forum till träffar som spänner över en eller flera dagar med studiebesök, nätverksmöjligheter och intressanta talare.

Våra träffar är, om inget annan anges, endast tillgängliga för medlemsföretag. 

left

Konferenser, utbildningar och workshops

Olika typer av träffar på olika platser i landet – från kortare halvdagarsträffar till längre konferenser med övernattning. Förutom ett spännande program även nätverksmöjligheter, studiebesök och andra element som är svåra att få till digitalt.

left

Medlemsforum

Vi har två typer av medlemsforum.

Kunskapsforum ger inspiration och kunskap från både branschen och externa aktörer för att utveckla er verksamhet.

Dialogforum ägnas framförallt åt gruppdiskussioner och deltagarna är aktiva, delar med sig av egna erfarenheter och är nyfikna på hur andra arbetar.

left

Studieresor

Kortare eller längre studieresor i Sverige och utomlands. Stort fokus på studiebesök och djupdykning i lokala studentbostadsmarknaden för inspiration och ökad kunskap.

left

Nätverk

Återkommande träffar inom ett specifikt område som syftar till att både ge kompetensutveckling för deltagarna, men också stärka nätverket för olika delar av branschen. Sker både digitalt och på plats beroende på nätverkets syfte och deltagarnas önskemål.