Verksamhet

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Vår vision är Bostäder som stärker högre utbildning och vi verkar för att skapa att skapa förutsättningar för våra medlemsföretag att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet. Det gör vi genom att erbjuda ett generöst nätverk, relevant kompetensutveckling och en enad röst gentemot politiken.

Vi är den enda organisationen i Sverige med ett odelat fokus på studentbostaden och genom våra medlemsföretag representerar vi hela 85 procent av alla studentbostäder i Sverige. Tillsammans tar vi oss an gemensamma utmaningar i branschen och utvecklar studentbostaden i takt med omvärldens och studenternas behov.

Verksamheten kan delas in i tre områden; nätverk och kompetensutveckling, kunskap och omvärldsanalys samt politik och påverkan. I vårt uppdrag ligger att vara navet i studentbostadsmarknaden, både vad gäller studentbostadsaktörer och kunskap om marknaden, samt driva de frågor som viktiga för branschen gentemot politiker, myndigheter och andra intresseorganisationer.