Verksamhet

Studentbostadsföretagens mål är att skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet. För att åstadkomma detta jobbar vi för att stärka våra medlemmarnas verksamhet inom en rad olika områden genom, bland annat erfarenhetsutbyte, analyser och erbjudande av tjänster.
 
Föreningens arbete innebär också att opinionsbilda mot myndigheter, politiker och andra aktörer på bostadsmarknaden i frågor som berör studentbostadsbranschen. Den utåtriktade verksamheten innebär att Studentbostadsföretagen utgör en samlad röst gentemot till exempel myndigheter, politiker och media i frågor som rör förutsättningarna att bedriva studentbostadsverksamhet. På samma sätt är vi en gemensam röst in i föreningen om vad myndigheter, politiker och media beslutar och rapporterar om, för att stärka kunskapen om vad som händer i vår omvärld som påverkar våra medlemmars vardag.

Vision

Bostäder som stärker högre utbildning.

Ändamål

Studentbostadsföretagen har till uppgift att inom Sverige tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i branschfrågor och, om så beslutas, erbjuda servicetjänster genom ett särskilt servicebolag.
 
Föreningen skall härvid:
– företräda medlemmarna som grupp inför statliga, kommunala och andra offentliga organ,
– samarbeta med andra organisationer och företag inom och utom landet,
– sprida information och tillhandahålla rådgivning i branschfrågor samt främja ett öppet och effektivt erfarenhetsbyte mellan medlemmarna,
– verka för en opinionsbildning som främjar en positiv utveckling av studentbostadsfrågorna,
– i övrigt inom ramen för sitt ändamål tillvarata medlemmarnas intressen.

SAMARBETEN


 
GBG7000+ är ett samverkansprojekt i Göteborg med målet att skapa minst 7 000 nya studentbostäder under perioden 2016 – 2026. Kärnan i projektet är de samverkansaktörer bestående av lärosäten, studentbostadsföretag, kommun och intresseorganisationer, som 2016 skrev på den avsiktsförklaring som är grunden till GBG7000+. Förutom fler bostäder syftar GBG7000+ även till att utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för stadens tillväxt och utveckling.
 
 

 
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Vi på Studentbostadsföretagen har inlett ett samarbete med Huskurage för att ge våra medlemsföretag rätt verktyg och kunskap för att införa det i studentbostäder.
 
 

 
NSBO är den nordiska samarbetsorganisationen för studentbostäder. Förutom att vara medlem agerar vi på Studentbostadsföretagen även kansli för NSBO.
 
 

 
Genom MAQS Advokatbyrå tillhandahåller vi medlemsförmåner på juridiska tjänster och utbildningar för våra medlemsföretag. MAQS är en fullservicebyrå som har stor erfarenhet inom alla juridiska områden, inklusive fastighets- och hyresrätt.
 
 

Tillsammans med Origo Group genomför vi undersökningen Nöjd Studbo som är branschens unika kundundersökning som årligen uppmärksammas med ett inspirationsseminarium och en gala.