Valberedning och nominering till styrelsen

Studentbostadsföretagens valberedning utses av föreningsstämman. För närvarande utgörs valberedningen av Claes Hjortronsteen (AF Bostäder), Stina Haglund (Susbo) samt Karin Dalåker (SGS Studentbostäder). Deras uppdrag är att lämna förslag till val av styrelseledamöter till föreningsstämman.

I sitt arbete utgår valberedningen från nomineringar gjorda av personer i något av Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Nomineringar kan sparas i flera år och användas i kommande förslag från valberedningen. Nomineringar publiceras inte. Valberedningen utgår i första hand från individuell lämplighet i sitt urval av kandidater som ska föreslås stämman. De tar i andra hand hänsyn till behovet av en bred styrelsesammansättning med utgångspunkt i kön, ålder, geografisk hemvist, medlemsföretagets bolagsform, profil och storlek.

Nomineringarna, som ska vara gjorda senast den 15 februari för att kunna beaktas vid nästkommande föreningsstämma, lämnas till valberedning@studentbostadsforetagen.se.

En nominering ska alltid innehålla följande information:

  1. Namn
  2. Medlemsföretag
  3. Nuvarande roll i medlemsföretag
  4. Kontaktuppgifter bestående av telefonnummer dagtid samt mailadress
  5. Varför den nominerande anses lämplig för styrelseuppdrag
  6. Namn och kontaktuppgifter avseende den som svarat för nomineringen

För frågor om valberedningen kontaktas Claes Hjortronsteen på 046-191536.