Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Ingrid Gyllfors från Stockholms studentbostäder.
 
I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag. Gemensamt är viljan och engagemanget för studentbostadsfrågor.

Presidium

Ingrid Gyllfors

Ordförande
Stockholms Studentbostäder (SSSB)

ingrid.gyllfors@sssb.se

Simon Helmér

Vice ordförande
Studentbostäder i Linköping

simon.helmer@studentbostader.se

Ledamöter

Anders Flodin

Karolinska Institutet Housing AB

anders.flodin@kihousing.se

Charlott Kroon 

AB Skövdebostäder

charlott.kroon@skovdebostader.se

Henrik Krantz

AF Bostäder

henrik.krantz@afbostader.se

Johan Knaust

Svenska Studenthus/K2A

johan.knaust@k2a.se

Susanne Malmgren

Akademiska Hus

susanne.malmgren@akademiskahus.se

Suppleanter

Joakim Palestro

Studentstaden/Uppsalahem AB

joakim.palestro@studentstaden.se

Magnus Paulsson

SGS Studentbostäder

magnus.paulsson@sgsstudentbostader.se

Marit Appelgren

ByggVesta AB

marit.appelgren@byggvesta.se