Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag. Gemensamt är viljan och engagemanget för studentbostadsfrågor.

Ledamöter

Jenny Wikström|Ordförande

Fastighetschef, Uppsalahem

Magnus Paulsson|Vice ordförande

VD, SGS Studentbostäder

Henrik Krantz|Ordinarie ledamot

VD, AF Bostäder

Håkan Andersson|Ordinarie ledamot

Affärsområdeschef, MKB Fastighets AB

Marit Appelgren|Ordinarie ledamot

Vd, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB

Mattias Carrass|Ordinarie ledamot

Vd, Stockholms studentbostäder

Thomas Lilja|Ordinarie ledamot

VD, Studentbostäder i Linköping

Linda Teng|1:e suppleant

Konceptansvarig Academic Living, Akademiska HIs

Javiera Tinoco|3:e suppleant

VD, Stiftelsen Norrlandsgårdarna