Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Ingrid Gyllfors från Stockholms studentbostäder.

I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag. Gemensamt är viljan och engagemanget för studentbostadsfrågor.

Ledamöter

left

Ingrid Gyllfors

Ordförande
Stockholms Studentbostäder

left
left

Magnus Paulsson

Vice ordförande
SGS Studentbostäder

left
left

Charlott Kroon

Ordinarie ledamot
Skövdebostäder

left
left

Henrik Krantz

Ordinarie ledamot
AF Bostäder

left
left

Håkan Andersson

Ordinarie ledamot
MKB Fastighets AB

left
left

Johan Knaust

Ordinarie ledamot
K2A/Svenska Studenthus

left
left

Susanne Malmgren

Ordinarie ledamot
Akademiska Hus

left
left

Karolina Ganhammar

Suppleant
Göteborgs universitet

left
left

Marit Appelgren

Suppleant
Byggvesta AB

left
left

Jenny Wikström

Suppleant
Uppsalahem Studentstaden

left