Trivselregler

För att Studentbostadsföretagens träffar ska bli trevliga och givande för alla vill vi att man som deltagare tänker på följande:

  • Kom i tid! Både till föreläsningen på morgonen och middagen på kvällen. För att undvika förseningar räknar vi med att alla respekterar de angivna tiderna.
  • Visa respekt mot föreläsare, värdar och andra deltagare. Självklart hör inte diskriminerande eller kränkande kommentarer om kön, religion, etnicitet etc. hemma på våra aktiviteter.
  • Våra resor och träffar bygger på erfarenhets- och kunskapsutbyte. Ta tillfället i akt att både ge och ta. Ställ frågor, nätverka och var delaktig.
  • Den sociala aspekten på våra aktiviteter är självklart viktig, men kom ihåg att vi träffas i ett professionellt sammanhang och representerar våra respektive företag.