Stadgar och policys

 

  • Etiska riktlinjer
    Riktlinjer för hur vi uppmanar branschen och våra medlemaföretag att bedriva sin verksamhet.
  • Personuppgifter
    Policy för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.