Kansliet

Det dagliga arbetet i Studentbostadsföretagen sköts av kansliet som består av tre personer. Kansliet ligger på Kaserntorget i centrala  Göteborg.

Personal

Stina Olén|VD

Stina är vd och ytterst ansvarig för föreningens arbete. I sin roll som vd har Stina stort fokus på opinionsbildning och arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva studentbostadsverksamhet i Sverige.

▸ 031 - 780 45 72
▸ stina@studentbostadsforetagen.se

Ida Tengroth|Kommunikationsansvarig

Ida är kommunikationsansvarig och leder organisationens kommunikativa arbete, både mot externa parter och medlemsföretag för ökad medlemsnytta och erfarenhetsutbyte.

▸ 031 - 780 45 73
▸ ida@studentbostadsforetagen.se

Ulrika Francke|Medlemsansvarig

Ulrika är medlemmarnas främst kontakt och ansvarar för medlemsaktiviteter och medlemserbjudanden.

▸ 031 - 780 45 74
▸ ulrika@studentbostadsforetagen.se