Kansliet

Det dagliga arbetet i Studentbostadsföretagen sköts av kansliet som består av tre personer. Kansliet ligger på Kaserntorget i centrala  Göteborg.

 

Personal

left

Stina Olén, vd

Stina är vd och ytterst ansvarig för föreningens arbete. I sin roll som vd har Stina stort fokus på opinionsbildning och arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva studentbostadsverksamhet i Sverige.

left
left

Ida Tengroth, kommunikationsansvarig

Ida är kommunikationsansvarig och leder organisationens kommunikativa arbete, både mot externa parter och medlemsföretag för ökad medlemsnytta och erfarenhetsutbyte.

left
left

Terese Olsson Danell, medlemsansvarig

Terese är medlemsansvarig och identifierar de områden och frågor som medlemmarna vill veta mer om. Hon har den övergripande kontakten med medlemsföretagen och utvecklar nya aktiviteter, tjänster och samarbeten.

left