Bostäder som stärker högre utbildning


 
Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Vår vision är bostäder som stärker högre utbildning och vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för studentbostadsaktörer att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet. Tillsammans arbetar vi för en hållbar och fungerande studentbostadsmarknad.
 
Vi har cirka 70 medlemsföretag och representerar cirka 80 procent av landets studentbostäder. Det innebär över 75 000 studentbostäder från Kiruna i norr till Malmö i söder. Föreningen startades 2001 och har sitt säte i Göteborg.
 

  • Vi utvecklar branschen genom att erbjuda våra medlemsföretag nätverkande, kompetensutveckling och omvärldsbevakning.
  • Vi skapar förutsättningar för en välfungerande studentbostadsmarknad genom att påverka politiska beslut och lyfta utmaningar och möjligheter i den politiska debatten.

Stadgar