Bostäder som stärker högre utbildning

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Tillsammans arbetar vi för en hållbar och fungerande studentbostadsmarknad.

left

Verksamhet

Vi utvecklar branschen genom att erbjuda våra medlemsföretag nätverkande, kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Läs mer

left

Våra medlemmar

Vi representerar genom våra medlemsföretag 85 procent av landets studentbostäder, vilket innebär över 80 000 studentbostäder från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Läs mer

left

Kansliet

Det dagliga arbetet i Studentbostadsföretagen sköts av kansliet som består av tre personer. Kansliet ligger i centrala  Göteborg.

Läs mer

left

Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag.

Läs mer

left

Kontakt

Vill du veta mer om oss eller studentbostadsmarknaden? Välkommen att höra av dig till oss eller ta del av våra digitala kanaler.

Läs mer

left

Pressrum

Ta del av pressmeddelanden, material och bilder.

Läs mer

left

Stadgar och policys

Här samlar vi riktlinjer för vår verksamhet, såsom stadgar, etiska riktlinjer, branschrekommendationer och policys för personuppgifter och medlemsevent.

Läs mer