Win-win med mattestöd i studentbostäder

Under året lyfter vi upp medlemsföretag som på olika sätt jobbar med social hållbarhet i sina studentbostäder. Hos Svenska Studenthus kommer hyresgästerna inom kort få chansen att göra både en insats för samhället och utveckla sin egen kompetens genom ett samarbete med Mattecentrum.

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp till alla som pluggar matte. Syftet är att öka kunskapen om matematik bland svenska skolelever och det görs i räknestugor på skolor, bibliotek och andra lokaler över hela landet.

Just nu pågår arbetet för att dessa räknestugor i framtiden ska äga rum på caféer i anslutning till Svenska Studenthus studentbostäder. Dit ska ungdomar i lokalsamhället kunna komma för att få hjälp med läxan eller provet av matematikintresserade hyresgäster. Samarbetet med Mattecentrum är ett sätt att ta socialt ansvar i lokalsamhället på ett sätt som har tydlig koppling till Svenska Studenthus verksamhet.

– Vi valde just Mattecentrum för att många unga inte klarar grundkraven i matematik, vilket kan sätta käppar i hjulet för framtida studier. Vi anser att det är viktigt att alla får samma chans till högskole- och universitetsstudier, säger Emma Nyborg, kommunikationsansvarig på K2A/Svenska Studenthus.

Möjlighet till personlig utveckling
Men det är inte bara de som får hjälp med matten som gynnas av räknestugorna. Även studenter boendes hos Svenska Studenthus får möjlighet att utveckla både sig själva och sin professionella kompetens – en faktor som ur ett internationellt perspektiv blir allt viktigare för studentbostadsaktörer. Dessutom skapas naturliga mötesplatser för både boende och samhället.

– Vi hoppas att våra boende ser det som en merit på sitt CV och något värdeskapande på individnivå, men även att man bidrar till något värdefullt på samhällsnivå. I förlängningen hoppas vi att fler ungdomar får upp ögonen för våra bostadsområden och kan tänka sig att bo hos oss i framtiden när de studerar på universitet eller högskola, säger Emma.

Matteintresserade hyresgäster sökes
Just nu är projektet i uppstartsfasen och rekryteringen av matteintresserade studenter pågår. En av utmaningarna är att hitta engagerade studenter, och även om de har en par motiverade eldsjälar pågår nu sökandet efter fler intressenter. Svenska Studenthus hoppas kunna dra igång den första räknestugan efter sommaren.

– Vi trodde nog att engagemanget skulle vara större. Det är alltid utmanande att starta projekt som bygger på frivilligt engagemang, informationsinsatser och planering blir väldigt viktigt. Men mitt tips till andra som är intresserade av ett liknande projekt är att köra! Även fast allt inte går som planerat är det väldigt meningsfullt. Ställ in dig på att projektet kan ta längre tid och planera dina kommunikationsinsatser extra noga, avslutar Emma.