Vill studenter bo kollektivt?

Kollektiva boendelösningar för studenter har varit på tapeten i flera inslag och reportage i media den senaste tiden. Avvägningen mellan enskilda lägenheter och kollektiva boenden är en ständigt aktuell fråga för studentbostadsbranschen: vi vet att många studenter efterfrågar ett enskilt boende, men långtifrån alla. Och nu ser vi att nya kollektiva boendelösningar är på ingång.

Studentbostadsföretagens medlemmar vittnar om en större efterfrågan på enskilt boende och därför har det också byggts flest ettor de senaste åren. Men att alla studenter skulle vilja ha sin egen lägenhet när de börjar plugga är en myt.

Studentbostadsföretagens egen undersökning visar att mer än var tredje student vill bo i ett kollektivt boende och det är framför allt de sociala aspekterna som lockar. Men den klassiska korridoren är inte förstahandsvalet. Bara fyra procent vill bo i en korridor med nio personer eller fler, medan delade lägenheter för två till fem personer anses mer attraktiva. I branschen märks också nyare kollektivkoncept är mer attraktiva än den traditionella korridoren.

– Vi ser ett uppsving för kollektiva studentboenden, men i delvis nya former. Till exempel satsar många aktörer på den så kallade kompislägenheten som delas av två eller fler studenter. Samtidigt vet vi att många företag som har korridorer tittar på hur de kan utveckla och göra dem mer attraktiva, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Chans att bredda kontaktnätet
Om vi ser till gruppen internationella studenter finns en stor efterfrågan på delat boende, gärna i korridor. Ofta har man vuxit upp i en kontext där man förväntar sig att dela boende som student, man ser det som en möjlighet att snabbt få kontakter och bli del av en gemenskap. Dessutom är korridorrum ofta mycket prisvärda.

– De senaste decennierna har samhällsdebatten uppmuntrat det enskilda och ofta ägda boendet, vilket förmodligen har påverkat vilka förväntningar och önskemål unga har på sitt studentboende. Vi vet att det finns utmaningar i att bo tillsammans med andra, men när det fungerar finns det också stora fördelar, särskilt för utbytesstudenter och förstaårsstudenter som inte har hunnit skaffa sig något nätverk ännu, säger Stina Olén.

”Att bo med andra och dela kök kan vara både det mest fantastiska och hemskaste någonsin – allt beror på hur du är som person och vilka andra det är som bor med dig. Den gemenskap som går att hitta i en korridor är helt enkelt upp till de som bor där.”
Hanna Lundström, student i Lund

Nya aktörer på marknaden
På den svenska studentbostadsmarknaden har det delade boendet länge varit synonymt med det billiga boendet. Nu står vi inför ett skifte, där nya former av konceptboenden är på ingång. I mitten av november blev det klart att BaseCamp Student kommer att bygga sitt första svenska konceptboende för studenter i Västra Hamnen i Malmö. Företagets koncept är att främja gemenskap mellan de boende genom att erbjuda generösa sociala ytor och ordnade aktiviteter för de boende. Det enskilda boendet är små enrumslägenheter med eget kök och badrum.

– Det här är ett av flera exempel på att nya kollektiva boendelösningar är på frammarsch. Med tanke på coliving-trenden, och att olika former av delningstjänster blir allt vanligare, tror jag att det här bara är början, avslutar Stina Olén.

  • Här kan du läsa en intervju med Martin Johansson från BaseCamp Student.
  • I Studbotrend kan du läsa mer om kollektiva boenden och nya gemensamhetslösningar.