”Vi hjälps åt. Ingen är ensam i detta!”

Coronakrisen gör att många är hemma mycket mer än vanligt. Det får tyvärr konsekvenser för dem som lever i utsatta familjemiljöer, bland annat i form av ökat relationsvåld. Studentbostadsföretagen samarbetar med Huskurage, som jobbar för att flera människor ska agera om de misstänker att en granne far illa. Vi frågade en av grundarna, Peter Rung, vad studentbostadsföretag kan göra.

Hej Peter Rung på Huskurage, vill du kort beskriva vad Huskurage går ut på?
Huskurage handlar i korthet om att få fler människor att agera vid oro för att någon granne far illa. Det kan så klart handla om både litet och stort, oro ska en alltid agera på, men med Huskurage fokuserar vi på tips om hur vi kan agera vid oro för våld.

Märker ni på Huskurage av att coronakrisen påverkar relationsvåldet/våld i hemmet och i så fall hur?
 Ja. Och inte bara vi. Och inte bara i Sverige. Över hela världen har just relationsvåldet ökat. Det handlar om flera saker. Dels ökar våldet generellt när familjer eller par, spenderar mer tid tillsammans. Som vid lov, helger, högtider och semester. Att leva i karantän är inget undantag från den regeln utan snarare en ytterlighet. Med oro för arbetslöshet, ekonomi, oviss  framtid och så vidare ökar den psykiska pressen. Och med den, den psykiska ohälsan och det fysiska och psykiska våldet…

Vad har du för råd att ge studenthyresvärdar i dessa tider? Vad kan de göra för att förebygga våld i hemmet nu när folk är hemma mycket mer än vanligt?
Fortsätt förmedla Huskurage! Sätt upp mer information om rådande läge. Vi har nyligen tagit fram ett särskilt covid-19-material. Snart även på flera språk. Tipsa om ungarelationer.se, om lokala jourer som kan vara ett stöd och visa att även ni kan bidra och hjälpa till om det behövs.

Något mer som är bra för hyresvärdar att ha med sig?
Kroka arm med lokala krafter som kvinno/tjej- eller mansjour. Ta hjälp av idrottsföreningarna för att nå ut med ställningstaganden. Hör av er till oss på Huskurage om ni vill att vi tar fram en kort film eller två till era sociala mediekanaler. Vi hjälps åt! Ingen är ensam i detta❤️.


Anpassat material
Vi har tillsammans med Huskurage tagit fram material som våra medlemsföretag kan använda sig av. Det är anpassat efter målgruppen i både text och design och fokuserar på att understryka tryggheten Huskurage ger, snarare än att skapa rädsla.

Här hittar du materialet (kräver inloggning). Hör gärna av er till carolina@studentbostadsforetagen.se om ni önskar hjälp med att lägga till er logotyp och kontaktuppgifter.