Valkommentar: Så påverkas studentbostadsbranschen

Sverige har röstat fram en ny riksdag och med allra största sannolikhet en ny regering. Hur kommer det påverka studentbostadsbranschen och vilken politik kan vi förvänta oss framöver? Studentbostadsföretagens Vd Stina Olén ger sin kommentar till valresultatet.

Valresultatet blev en rysare och nu väntar vi med spänning på att regering och riksdag ska formeras. För studentbostadsbranschen är det till exempel centralt vilka partier och ministrar som får ansvar för högskole- och bostadsfrågorna, samt hur riksdagens utbildnings- respektive civilutskott formeras. Det är i de utskotten som många av våra mest aktuella frågor hanteras.

Det är Moderaternas Ulf Kristersson som fått sonderingsuppdraget av talmannen. En moderatledd regering i koalition med eller med stöd av Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, kommer innebära en delvis annan inriktning på bostadspolitiken framöver. En trolig svängning är till exempel ökat fokus på det ägda boendet och småhusbyggnation. Att lyfta studentbostadsbranschens knäckfrågor i den konkurrensen kommer att vara vår viktigaste uppgift kommande mandatperiod. Att det dessutom är helt andra frågor, såsom ekonomisk stabilitet, utrikespolitik och brottsbekämpning, som nu dominerar den politiska agendan gör läget än mer komplext.

Samtidigt kan vi skönja nya möjligheter. I Kristerssons potentiella regeringsunderlag finns flera partier som stödjer förslaget att definiera studentbostaden i lagstiftningen. Det är en viktig åtgärd som skulle ge bättre möjligheter att anpassa regelverket för studentbostäder, gällande både uthyrning och byggnation. I tider av skenande kostnader och stor osäkerhet blir det än mer viktigt att politiken ger branschen förutsättningar att bygga yteffektiva, prisvärda och hållbara studentbostäder.

Vi ser tyvärr hur många studentbostadsprojekt nu bromsas eller skjuts på framtiden. Oavsett hur den nya regeringen kommer att se ut, blir det en viktig fråga att stimulera bostadsbyggandet när vi nu går in i lågkonjunktur. En förhoppning är också att tillträdande regering vänder på några stenar för att underlätta konvertering av lokaler till bostäder, att man löser frågan om digitala studiekontroller och underlättar en mer flexibel uthyrning som skulle gynna såväl studenter som studentbostadsföretag.

Mandatfördelningen mellan de olika så kallade blocken är väldigt jämn. Därför kommer det fortsatt att vara väldigt viktigt med en bred politisk dialog. Vi behöver arbeta för att förankra branschens frågor i samtliga partier och på så vis göra vår del i att bädda för långsiktiga spelregler på studentbostadsmarknaden.