Välkommen Stena Fastigheter Göteborg – ny medlem

Stena Fastigheter är ett familjeföretag som brinner för stadsutvecklingsfrågor och har med åren blivit ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Än så länge finns det inte så många studentbostäder i beståndet, men planer och en vilja att bidra till fler studentbostäder finns. Vi hälsar Stena Fastigheter varmt välkomna till studentbostadsbranschen!

Hej Emmelie Sjögren, projektledare, vad är på gång hos er vad gäller studentbostäder?
Vi håller på att titta på vad vi kan tillföra och i vilka områden. Som stadsutvecklare ser vi studentbostäder som en viktig del. Jag är ansvarig för vårt nya co-living-koncept We share och här har vi tre projekt på gång i Göteborgsområdet, varav ett kommer att rikta sig specifikt till doktorander. Vi jobbar mycket med hur vi kan implementera digitaliseringens möjligheter i co-living-tänket.

Varför valde ni att bli medlemmar?
Studentbostäder är en väldigt intressant boendeform och vi vill lära oss mer. Vi ser studentbostäder som en viktig del i kedjan när vi vill tillgodose olika målgruppers bostadsbehov. Studentbostadsföretagen erbjuder intressanta forum och lyfter för oss relevanta frågor.

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
Framtidens bostad och hur framtidens generationer ser på bostaden. Vi vill prata mer med andra om kunderna, människorna som bor i studentbostäderna, vad är viktigt för dem? Hur delar vi och använder vi resurser på bästa sätt? I samhället ser vi konsekvenserna av ensamhet och vi ser fram emot att diskutera med andra kring frågor som rör psykisk hälsa och att skapa sammanhang.