Välkommen Linköpings universitet – ny medlem

Vi är glada över att addera ytterligare ett lärosäte i listan över medlemsföretag! International office på Linköpings universitet förmedlar bostäder till internationella studenter – och har nyligen själva flyttat sitt kontor till ett nybyggt studenthus på Campus Valla. 

Hej Catarina Lorin, samordnare med ansvar för bostäder till internationella studenter på Linköpings universitet. Vad är på gång hos er (vad gäller studentbostäder)?
Här i Linköping bygger våra studentbostadsbolag både nytt och bygger om från korridorsrum till lägenheter, så i våra blockhyresavtal har vi mycket omflyttningar just nu. Under det närmaste året kommer vi också att starta en intern arbetsgrupp för att ytterligare optimera vårt arbetssätt och vårt erbjudande till studenterna. Och så har vi nyligen flyttat in i ett nybyggt Studenthus på Campus Valla, Linköpings universitet. Vi håller på att landa här med nya arbetssätt, nya kollegor och nya möjligheter!

Varför valde ni att bli medlemmar?
Vi har hört från andra lärosäten som är medlemmar att ni har mycket färdigt material som vi kan få ta del av. Ni verkar ordna intressanta kurser, studieresor, StudBo och man kan få juristrådgivning! Sen kanske det även kan vara bra att vara med här om man vill gå samman och påverka makthavarna?

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
Det är väldigt positivt för oss att kunna jämföra med andra lärosäten hur vi arbetar. Vi har mycket att lära av varann!

På bilden syns Catarina Lorin (till höger) och hennes kollega Carina Schärberg när de lämnar ut en nyckel till en masterstudent från Hongkong.