Välkommen JM – ny medlem!

JM är en välkänd aktör på bostadsmarknaden, men helt nya på studentbostadsmarknaden. Till höstens terminsstart flyttade de första studenterna in i deras nybyggda studentboende Alphyddan i Nacka. I samband med det väljer de också att gå med i Studentbostadsföretagen. 

Hej Madeleine Lundvall, chef förvaltning och uthyrning på JM! Vad är på gång hos er?
– Hej och vad kul att få ta del av er värdefulla verksamhet! I september flyttade studenterna in i vårt första studentboende Alphyddan. Hösten ägnades åt att sätta rutiner och lära känna studenterna som hyresgästgrupp. Det är en spännande resa vi har påbörjat. I samband med en ny terminstart ställs vi inför vår första utmaning när det gäller in- och utflytt samt kontroll av studieintyg. Vår förvaltare arbetar hårt med att möta studenternas förväntningar och samtidigt hanterar de unika utmaningar som vi kan komma att ställas inför.

Varför valde ni att bli medlemmar?
– Trots att JM är ett stort, erfaret och mycket kompetent bostadsbyggandeföretag är detta en domän där vi är helt nya. Vårt bestånd av hyresrätter är ännu blygsamt, vi är en liten grupp som arbetar med förvaltning och vi suger därför i oss all kunskap, erfarenhet och meningsutbyte som vi får möjlighet till. En förening med så mycket kompetens och möjlighet till stöttning är omöjligt att tacka nej till!

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
– Högt och lågt – att diskutera allt från vardagliga problem till metoder för att förbättra driftnettot. Vi kommer sannolikt att kunna bidra med mycket värdefull information och erfarenhet när det gäller bostadsbyggande i allmänhet.