Så hjälper branschen nyinflyttade studenter att känna sig hemma

Ett varmt välkomnande med tydliga instruktioner är viktiga förutsättningar för att studenter ska få en flygande start i sina studier. Läs om tre medlemmars tillvägagångssätt för att deras nyinflyttade hyresgäster ska känna sig hemma, både innan och efter att de anländer. 


Jönköping University – webbinarium för internationella studenter

Jönköping University arbetar aktivt för att skapa en välkomnande och stödjande miljö för sina internationella studenter genom flera olika initiativ, däribland webbinarium och upphämtning som ska öka studenternas känsla av välkomnande och trygghet.

  • Genom ett välkomstwebbinarium skapas ett forum där nya studenter kan träffa varandra och ställa frågor innan de anländer till campus. De får information om välkomstdagarna och vad de kan förvänta sig vid ankomst. Under fyra dagar i augusti hämtas sedan inkommande studenter vid buss- och tågstationer och skjutsas till campus. Vid ankomsten tecknas kontrakt, nycklar delas ut och studenterna skjutsas till sina boenden, vilket kombineras med ett glatt humör, musik och snacks.
  • Personalen möter studenterna i deras nya hem för att skapa trygghet och hjälpa dem att lära känna sin nya miljö. Detta steg är avgörande för att studenterna ska känna sig bekväma och välkomna under hela sin tid på universitetet.
  • Universitetet organiserar olika events under hela terminen för att upprätthålla kontakten med studenterna och stärka gemenskapen. Terminen avslutas med ett farvälmöte och ett utflyttningsevent, vilket ger studenterna en möjlighet att reflektera över sin tid på universitet

Heimstaden Linköping – kommunicerar via Instagram

Heimstaden i Linköping arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och personlig miljö för sina hyresgäster. I deras bestånd är 80 procent internationella studenter, vilket skapar speciella förutsättningar för deras kommunikation med studenterna.

  • Heimstaden Linköping har skapat en Instagram-kanal för att nå ut till studenterna med viktig information och nyheter. Genomgående används tvåspråkig kommunikation för att inkludera internationella studenter.
  • Åtminstone en medarbetare är personligen närvarande i området nästan dagligen, vilket ger studenterna möjlighet att ställa frågor och få hjälp direkt. Fysisk närvaro och tillgänglighet stärker relationen mellan hyresgäster och fastighetsvärdar.
  • Heimstaden anordnar trädgårdsevent och tävlingar för att främja gemenskap och engagemang bland hyresgästerna. Information om träffarna sprids genom löpande uppdateringar via Instagram.

Campus Roslagen – fikar med hyresgästerna

Campus Roslagen har genom projektet ”Fika med Campus” möjliggjort för en stark samvaro mellan studenterna, och även möjliggjort en yta för speciellt internationella studenter att känna sig tryggare.

  • Projektet går kortfattat ut på veckovisa träffar under olika teman, vilka kan vara allt från ”mello” till yoga eller äggjakt. Det har däribland varit fokus på att öka kulturell förståelse för olika traditioner för att internationella studenter ska känna sig mer hemma.
  • Evenemangen som hållits har en låg budget, ungefär 200-250 kr på tillfälle, för att säkerställa regelbundenhet. Flera gånger bjuds det på pizza, vilket har visat sig vara ett starkt dragplåster.
  • Under träffarna tillhandahålls stöd i form av svar på praktiska frågor som återvinning, tvättstugor och andra boendefrågor.