Välkommen Göteborgs universitet – ny medlem

Welcome Services på Göteborgs universitet förmedlar studentbostäder till internationella studenter. Utöver det arrangerar de introduktion och aktiviteter för de internationella studenterna, samt erbjuder bostäder, information, råd och stöd vid mottagande av internationella forskare och annan internationell personal.

Hej ni på Welcome Services, vad är på gång hos er?
. Nu när terminsstarten står för dörren förbereder vi mycket inför ankomstdagarna. Då kommer det omkring 1 000 studenter från hela världen till Göteborgs universitet. Vi jobbar med att ta emot dem och att se till att de kommer tillrätta, både i staden och på universitetet. Det råder bostadsbrist i Göteborg och vi samarbetar med staden för att de som inte får en studentbostad ska kunna hitta annat boende.

Varför valde ni att bli medlemmar?
– Det är en utmärkt möjlighet till kompetensutveckling, med hjälp från både våra branschkollegor och från själva organisationen. Det är strategiskt viktigt att arbeta tillsammans för att ha en större möjlighet att kunna påverka i bostadsfrågan, så att vi i framtiden kan ta emot och förse fler studenter med bostäder.

Vad hoppas ni på att få ut av medlemskapet?
– I och med att vi är en förmedlande aktör, och inte själva bygger några bostäder, så ser vi kanske på saker på ett lite annorlunda sätt än majoriteten av Studentbostadsföretagens medlemmar. Vi hoppas att både kunna dela med oss av nya perspektiv och ta del av synsätt som är nya för oss. Då vi är en del av ett universitet kan vi förhoppningsvis också bidra till att Studentbostadsföretagen och universiteten kommer närmare varandra. Vi ser fram emot ett intressant och givande utbyte!