Välkommen Campus X Bostäder– ny medlem!

Campus X Bostäder är ett bolag grundat av Wallenbergstiftelserna tillsammans med Fort Knox Förvaring. De har som mål att skapa attraktiva fastigheter i närheten av Umeå Universitetet för att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning i Umeå. Idag har de över 1 200 små lägenheter ett stenkast från campusområdet.

Hej Johanna Olsson, delägare i Campus X Bostäder, vad är på gång hos er vad gäller studentbostäder?
– Vårt område på Tvistevägen har byggts i fem etapper från år 2004 och nu färdigställer vi en sista etapp om 204 lägenheter. Därefter följer en period av att landa byggandet, förfina och titta på hur vi kan utveckla området vidare med en lokal, bilpool och en översyn av de utvändiga rummens användning och belysning.

Varför valde ni att bli medlemmar?
– Studentbostadsföretagen tror vi kan vara ett bra forum för nätverkande med andra som arbetar med de specifika frågeställningarna som ett studentboende ger. Vi tar gärna del av andras erfarenheter och vill dela med oss av våra.

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
– Om vad som är utmaningar såväl som styrkor i ett studentbostadsområde. Om trygghet och psykisk hälsa, hur skapar vi miljöer som är vänliga och som signalerar och verkar för att vi bryr oss om varandra och vår miljö.