Välkommen att nominera ledamöter till hyresnämnden 

Nyligen antog Studentbostadsföretagen uppdraget att föreslå ledamöter i hyresnämnden. Ett viktigt uppdrag som bidrar till att studentbostadsbranschen kommer närmare beslut som berör våra verksamheter. Nu är du som arbetar i branschen välkommen att nominera dig själv eller kollegor du tror skulle passa i rollen som ledamot.

En ledamot bidrar till hela företagets kompetens

Att vara ledamot i hyresnämnden ger unik erfarenhet vad gäller den rättsliga aspekten av bostadsfrågor, något som kan komma till användning både i nuvarande och framtida roll på ett bostadsbolag. AF Bostäders uthyrningschef Claes Hjortronsteen har länge varit ledamot i hyresnämnden och vd Henrik Krantz menar att det är något hela företaget kan dra nytta av.

– Att vår uthyrningschef sitter med i nämnden ser vi som en stor tillgång. Det möjliggör för kunskap och kompetensutveckling inom hyresrättsliga frågor, som kan delas med kollegorna. Det blir positivt i flera led, säger Henrik Krantz.

Vem passar i rollen som ledamot?

Den som är ledamot i hyresnämnden kommer att närvara i sammanträden med olika frekvens. Det går inte att förutse hur ofta en viss ledamot kommer att tjänstgöra, men det är inte ovanligt att det går två månader mellan tillfällena. Viktigt är engagemang, nyfikenhet och att hyresrättsliga frågor berörs i arbetsrollen. Företaget står för kostnaderna när ledamoten tjänstgör i nämnden och ersättning uppgår till ungefär 600 kr (brutto) för varje möte.

– De kostnader som kommer med att ha med en medarbetare i hyresnämnden betalar sig genom den unika kompetens företaget får. Sedan är det viktigt för hela branschen att vara med i den här typen av sammanhang. Det ökar legitimiteten för alla medlemsföretag, vilket är ett stort värde i sig, avslutar Henrik Krantz.

Studentbostadsföretagens vd Stina Olén understryker också betydelsen av att nominera ledamöter.

– Vi har drivit frågan att ta plats i hyresnämnderna, för att det är viktigt att studentbostadsbranschen representeras där. Jag vet att det finns många kompetenta och engagerade människor i våra medlemsföretag, så nu ser jag fram emot era nomineringar. Det är kul att det redan börjat trilla in några namn, men det finns plats för fler, säger Stina Olén.

Vill du göra en nominering? Mejla info@studentbostadsföretagen.se