Välkommen att delta i vårt dialogseminarium på Digitala Almedalen

I år blir det ingen Almedalsvecka på plats i Visby – men sommarens politiska samtal blir mer tillgängliga än någonsin. På Boinstitutets Digitala Almedalen, 29 juni-1 juli, kommer bostadsfrågor och samhällsutveckling att diskuteras med tonvikt på bland annat digitalisering, klimatomställning – och corona. Tillsammans med Stockholms studentbostäder arrangerar vi ett seminarium om studentbostäders viktiga roll i flyttkedjan.


Hör Stina Olén berätta om seminariet – och läs mer i texten nedan.

Hallå där, Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen. Varför arrangerar ni ett dialogseminarium på Digitala Almedalen?
-Det är viktigt för oss att lyfta studentbostadsfrågor på arenor där man pratar bostadspolitik, och det här arbetet stannar inte av på grund av coronapandemin. Det här dök upp som en bra möjlighet att hålla igång det bostadspolitiska samtalet, men det utgör bara en del av våra inplanerade politiska möten. Under sommaren träffar jag ett antal personer digitalt, som jag vanligtvis skulle ha träffat i Almedalen. Till exempel bostadsministern, flertalet riksdagspolitiker och intresseorganisationer.

Dialogseminariet handlar om studentbostadens roll i flyttkedjan som helhet. Hur går tankegångarna kring det här ämnet?
-Vi vill lyfta att studentbostadsmarknaden är en del av hela bostadsmarknaden och att tillgången på studentbostäder är en del av ett större flöde. Ett par av aspekterna vi kommer lyfta är att det behöver bli lättare att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäderna, och när de är klara med sina studier så behöver övriga bostadsmarknaden ta hand om dem.

Hur kommer upplägget att se ut?
-Vi har valt dialogformen för att öka intresset för frågan och för att själva få ny kunskap. För att skaka igång tankar och idéer har vi som inramning bjudit in några kunniga personer med olika perspektiv på frågan, bland andra riksdagspolitikern Emma Hult och bostadsmarknadsexperten Maria Pleiborn. Men förhoppningen är att många personer med en bredd av infallsvinklar ska delta på seminariet och ge energi till diskussionerna.  Vi arrangerar gärna olika saker tillsammans med våra medlemmar. Att slå ihop oss med Stockholms studentbostäder i det här sammanhanget känns naturligt då vi delar synen på frågan och båda är nyfikna på det här ämnet.


Seminarium: Fast i flyttkedjan – Hur kan ett bättre flöde på bostadsmarknaden hjälpa fler studenter att få en bostad?
När och hur: 29 juni klockan 13.40-14.20
Länk till seminariet meddelas senare.
Läs mer om vårt seminarium>> 
Ta del av hela programmet för Digitala Almedalen c/o Boinstitutet>>