Valanalys 2018 – vad händer nu?

Vad som händer efter valet är, trots att valdagen passerat, fortfarande oklart. Läs vår valkommentar om vad som kan bli aktuellt för studentbostadsbranschen den kommande mandatperioden. 

Turbulent tid framför oss
Det undgår ingen att det är en osäker politisk framtid vi går till mötes. Vi vet ännu inte vem eller vilka som kommer att regera eller med vilken legitimitet. Vem som kommer att leda bostadspolitiken och vem som håller i plånboken kommer att ha stor betydelse för framför allt byggandet av studentbostäder, till exempel vad gäller investeringsstödet.

Blocköverskridande överenskommelser på vänt
De bostads- och skattepolitiska reformer som alla väntar på kräver blocköverskridande överenskommelser. Samtidigt som det politiska läget borgar för mer samtal över blockgränserna, finns det en stor risk att instabiliteten gör att reformer skjuts på framtiden.

Beroende av kommunpolitiken
Även om det är på riksnivå de stora besluten fattas, är det i kommunerna mycket av byggandet avgörs. På många orter är det politiska läget lika turbulent som på nationell nivå – inte minst i våra tre största städer. Turbulensen kan på lång sikt innebära nya förutsättningar, men på kort sikt riskerar redan långa planprocesser att bli ännu längre. Det vill till att kommunerna inte tappar fart i byggandet.

Vad händer specifikt för studentbostäderna då?
Glädjande har det politiska intresset för studentbostäder ökat den senaste mandatperioden och Studentbostadsföretagen betraktas som en viktig aktör. Nu arbetar vi för att studentbostaden ska bli en egen boendeform i juridisk mening. På så vis kan vi säkra det begränsade besittningsskyddet och skapa förutsättningar för till exempel regelförändringar som ger mer ändamålsenliga och prisvärda boenden. Inför valet har vi träffat många politiker och påtalat vikten av detta. Responsen är generellt positiv och vi har goda förhoppningar om att få tillstånd denna förändring. Återigen kan dock det politiska läget göra att frågan nedprioriteras i de politiska leden. Studentbostadsföretagen släpper dock inte bollen.