Vägledning inför GDPR

SABO och Fastighetsägarna har i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram vägledning för fastighetsbranschen gällande GDPR. Vägledningen är tudelad – en för uthyrning och förvaltning av bostäder och en för kameraövervakning. Ta del av dem här. 

Vägledningen ger riktlinjer för hur bostadsföretag i olika aspekter av hyresförhållandet bör agera enligt GDPR. Vägledningen för uthyrning och förvaltning av bostäder delar upp hyresprocessen i fyra delar; när bostad söks, när bostad erbjuds, när hyresförhållandet pågår och när det upphört. Vägledningen är anpassad efter de specifika hyresförhållanden som gäller för studentbostäder. Förutom registrering av personuppgifter kopplade till hyresförhållandet finns även vägledningen för kommunikation i sociala medier, elektroniska nyckelsystem och generell information om GDPR, till exempel informationsmallar.

Innehållet i vägledningarna kommer att justeras allt eftersom rättspraxis utvecklas och att man därför bör vara noga med att använda den senast uppdaterade versionen.

 .