Nedslag i studentbostadsvärlden: Våga bry dig! – ett projekt för ökad omtanke

Ensamma grannar, våld i nära relation och psykisk ohälsa bland studenter. Det finns många anledningar till att uppmuntra hyresgäster att bry sig mer om varandra. Med avstamp i policyn Huskurage och omtanke som ledord bestämde sig Örebrobostäder (ÖBO) för att tydliggöra en önskan från dem till sina hyresgäster – Våga bry dig. Vi gjorde ett nedslag i Örebro för att ta reda på mer.


Film om Våga bry dig

Allting började med Huskurage, en policy som syftar till att förhindra och stoppa våld i nära relationer. Anna-Carin Boman Magnusson är bosocial chef på ÖBO och berättar att de länge funderat på att införa Huskurage och började därför titta på hur andra bostadsföretags gått tillväga.

– För oss är det otroligt viktigt att den är typen av projekt är långsiktigt och tydligt bottnar i vårt arbete med social hållbarhet. När vi tittade på hur andra bostadsföretag gjort tyckte vi att vissa kanske gjort det lite lätt för sig genom att bara sätta upp policyn i trapphusen och inte så mycket mer. Vi ville ha en högre ambition, säger Anna-Carin.

Projektgruppen med Anna-Carin i spetsen breddade därför konceptet till att innefatta fler aspekter av omtanke, till exempel psykisk ohälsa och ensamhet. Genom att skapa en mer generell kampanj kallad Våga bry dig hoppas Anna-Carin att den ska tilltala fler och bli mer igenkännbar.

– Vårt mål är att Våga bry dig ska bli igenkännbart och en naturlig del av boendet hos ÖBO. Och att vi därmed skapar ett mer omtänksamt boende, förklarar Anna-Carin.

ÖBO tog hjälp av flera externa organisationer i framtagandet av Våga bry dig. De pratade med polisen och involverade bland annat Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen och Kvinnohuset för att få tips och hitta nya samarbeten.

– Vi identifierade Hyresgästföreningen som en bra samarbetspartner, vilket jag tror många missar. De har bra kontakt med våra hyresgäster och kommer plocka upp vårt projekt i sina lokala föreningar, säger Anna-Carin.

Intern policy för agerande vid oro
Förutom att internt informera om själva projektet har ÖBO även tagit fram interna riktlinjer för bemötande och agerande. De klargör till exempel att om anställda på ÖBO anar missförhållanden kan och bör de kontakta ansvariga myndigheter. För att ge de rätta verktygen har de anordnat föreläsningar och möten för personalen. Huskurage kommer också tillsammans med Länsstyrelsen att medverka på ÖBO:s stora samlingsdag senare i år.


Information i ÖBO:s trapphus

Stor nytta i studentbostäder
Rebecca Grönholm är boendeutvecklare i området Brickebacken och arbetar med företagets studentbostäder. Som del av projektgruppen var hennes uppgift bland annat att arbeta med projektet mot studentbostäderna. Våld i nära relationer som är Huskurages fokus är jämförelsevis vanligt bland unga människor, vilket gör projektet viktigt i studentbostäder. Men Rebecca ser också att den bredare policy som Våga bry dig är, innebär fler nyttor för just studentbostäderna.

– Vi märker att psykisk ohälsa breder ut sig allt mer bland studenter, till exempel att man stänger in sig i sitt rum och inte kommer ut. Ofta är det vi som först agerar på tecken att någon mår dåligt, till exempel utebliven hyra. Men grannar, framförallt i kollektiva bostäder, har möjligheten att uppmärksamma detta mycket tidigare. Genom att tillhanda information och verktyg hoppas vi att fler studenter agerar om deras medboende visar tecken på psykisk ohälsa eller blir utsatta för våld, säger Rebecca.

För att lättare nå studenter använder de sig av andra kommunikationskanaler och samarbetar med lokala studentföreningar, till exempel anordnade de en föreläsning för bara studenter tillsammans med Femjur – Feministiska juriststudenter Örebro. Projektet är fortfarande inne på sitt första år och Rebecca ser att de i framtiden måste jobba fram rutiner för att återlansera projektet om och om igen med tanke på att studenter har högre omflyttning än andra hyresgäster.

Kommunikation är a och o
Våga bry dig är i mångt och mycket ett kommunikationsprojekt. Det handlar om att nå ut med ett ställningstagande och ge rätt information och verktyg för att skapa handlingar från målgruppen. Men det handlar också om hur budskapet formuleras.

– Vi beslutade oss för att inte uppmana någon att knacka på eller ringa polisen, utan uttrycker istället en önskan om hur våra hyresgäster ska agera vid oro för en grannes välmående. Det är en liten sak som vi tycker spelar stor roll, säger Anna-Carin.

För att klara den kommunikativa utmaningen har två ÖBO-kommunikatörer varit med i projektgruppen från start och jobbat i flera olika kanaler med att få ut budskapet. Förutom policy och information i trapphus har de även jobbat med kundtidningen, nyhetsbrev, sociala medier och olika events. De tog även fram en film som fått stor spridning i de digitala kanalerna.


Rebecca Grönholm och Anna-Carin Boman Magnusson

Till sist, vad har ni för tips till andra bostadsföretag som funderar på att införa Huskurage?
– Först och främst: gör ett bra förarbete. Titta på hur andra bostadsföretag har gjort och landa projektet internt i ledningsgruppen och hos andra nyckelpersoner. Sedan är det stort fokus på kommunikation, fundera på vad ni kan göra för att nå ut i bruset och nå målgruppen, avslutar Anna-Carin.

– Och ta tillfället i akt att sprida det i mer lättsamma forum, till exempel via bovärdar eller i andra möten med studenterna. Det är ett allvarligt ämne, men att prata om det i mer informella sammanhang är ett jättebra sätt att sprida det, lägger Rebecca till.