Vad tycker branschen om budgetpropositionen?

Hur ser studentbostadsbranschen på regeringens budgetförslag? Här har vi samlat några av branschens röster och frågat vilka satsningar de vill se framåt.

Studentbostadsbranschen är pressad av rådande samhällsläge och det har skett en kraftig inbromsning i ny- och ombyggnation. Men i regeringens budget saknas åtgärder för att stimulera byggandet, vilket kommer att få konsekvenser, menar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen:

– Vi behöver både bygga ikapp en brist på studentbostäder och förädla befintligt bestånd. Det har länge varit tufft att få ihop kalkylerna för studentbostäder, men i dagsläget blir det än svårare. Vi riskerar ett stort kompetenstapp i byggbranschen och på längre sikt drabbas kommande generationer av studenter om bostadsmarknaden inte förbättras.

I budgetpropositionen nämner regeringen att de avser göra justeringar i bostadsbidraget framöver, vilket rätt genomfört skulle göra att fler studenter nyttjar bostadsbidraget och därmed lättare kan efterfråga en studentbostad. Det återstår dock att se om det blir någon reform. Regeringen aviserade också 20 miljoner till kommuner som konverterar lokaler till bostäder.

– Att man vill stimulera konverteringar är bra ur många aspekter, men jag har svårt att se hur den relativt lilla pengen ska göra skillnad. I somras tog vi fram en rapport på effektiva åtgärder för att stimulera byggandet inklusive konverteringar. Det är den typen av mer rejäla åtgärder som behövs nu, avslutar Stina Olén.

Vi frågade en stiftelse, ett kommunalt och ett privat bostadsbolag om deras syn på budgeten:

Marit Appelgren,
vd ByggVesta

– Vi kan konstatera att allt för lite görs för att motverka det stopp vi redan nu ser i bostadsbyggandet. Detta är givetvis mycket allvarligt att flera skäl – vi vet att det saknas studentbostäder i våra större städer och brist på stimulanser kommer leda till att byggsektorn påverkas mycket negativt och kommer att ha svårt att hämta sig när tiderna vänder eftersom kompetensen då kommer att ha sökt sig till andra branscher.

– Viktiga satsningar är att se över tillgången på mark för studentbostäder och att faktiskt prissätta utifrån det värde en levande studentstad skapar, både på kort & lång sikt. Förändrade regler kring tillgänglighet för att göra det enklare att få ihop kalkylerna. Se över möjligheten till låg moms på bostäder för att ge avdragsrätt i byggproduktionen. Fundera över hyressättningssystemet, presumtionshyressystemet är inte bra på lång sikt då modellen utgör en stor osäkerhet för byggherrar och investerare. Statligt garanterade lån är ett annat alternativ för att säkerställa en rimlig finansieringskostnad.

Henrik Krantz,
vd AF Bostäder 

– Våra grannländer Danmark, Norge och Finland har både förenklade regelverk för studentbostäder och bidrag till byggande av studentbostäder i någon form. Den viktigaste satsningen handlar om förenklade regler för att bygga studentbostäder. När det gäller budgeten specifikt får jag väl framhålla att det vore önskvärt med någon form av bidrag för att renovera befintliga byggnader. Renovering av byggnader som tidigare han använts till annat och som skulle kunna konverteras till studentbostäder är ett viktigt tillskott till marknaden och dessutom ett hållbart sätt att skaffa fler bostäder. Problemet är att konvertering blir så dyrt på grund av regelverken att det inte går att genomföra. Här behövs någon form av bidrag om det skall bli fler studentbostäder i befintliga byggnader.

 

Jenny Wikström,
fastighetschef Uppsalahem 

Behovet av nya bostäder i kombination med det ekonomiskt kärva läget ger att vi önskar incitament från staten för att komma igång med bostadsbyggandet. Som det är nu vill vi bygga, men har svårt att få ihop kalkylerna.