Vad händer i studentbostadspolitiken, Stina Olén?

2020 går mot sitt slut och vi börjar knyta ihop säcken för ett väldigt annorlunda år. Även inom politiken har coronapandemin fått effekter för studentbostadsbranschen, framförallt genom fler studieplatser och tillfälligt ändrade regler för högskolornas möjligheter att hyra ut studentbostäder. Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen, sammanfattar det politiska året som gått och blickar framåt mot 2021. 

2020 är snart slut, ett minst sagt annorlunda år. Vad har varit de viktigaste politiska händelserna för studentbostadsbranschen?
– Coronapandemin har aktualiserat delvis nya frågeställningar. Ett viktigt politiskt beslut kom i somras, då högskolorna gavs tillfällig möjlighet att hyra ut sina vakanta bostäder till bredare studentgrupper. Det som på längre sikt påverkar studentbostadsbranschen är såklart utbyggnaden av högskolan, men också till exempel att man successivt skärper energi- och klimatkrav för bostadsbyggande.

Vad ska man hålla ett extra öga på under 2021?
– Under nästa år blir en hel rad med utredningar klara, bland annat om fri hyressättning i nyproduktion, betydelsen av läge och kvalitet i hyresförhandlingar, tvistlösning i hyresförhandlingar och hur en social bostadspolitik bör utvecklas. Det är främst fokus på den generella hyresmarknaden i dessa utredningar, men genom vårt arbete gör vi en viktig insats med att påtala de frågor och åtgärder som har direkt effekt på studentbostäderna – så att de inte förbises.

Nästa år är sista hela året innan nästa val, vad tror du regeringen prioriterar inför valrörelsen?
– Det kommer att vara en balansakt mellan att få fram det egna partiets politik inför valet och att upprätthålla samarbetet och leverera utifrån januariavtalet. Det finns en stor förväntan på att de utredningar som nu ligger, samtidigt som bostadspolitiken riskerar att hamna i skymundan i valrörelsen. Det är en nackdel att inget av de största partierna i svensk politik har prioriterat bostadspolitiken de senaste valrörelserna.

Hur tror du coronapandemin kommer påverka kommande politiska beslut för utbildning och studentbostäder?
– Vi ser redan nu effekter genom att både yrkeshögskolan och högskolan byggs ut med fler studieplatser de kommande åren. Jag hoppas och tror att fler politiker har fått upp ögonen för bostädernas roll för högre utbildning. Vi behöver nu arbeta aktivt för är att driva den insikten till politisk handling, så att man genomför åtgärder som på riktigt stimulerar studentbostadsbyggande och ett effektivare utnyttjande av det befintliga beståndet. Det handlar om mer anpassade byggregler och uthyrningsvillkor bland annat.

 Till sist, om du fick önska dig en sak av Per Bolund i julklapp, vad skulle det vara?
– Att han gör gemensam sak med högskoleministern och bjuder in studentbostadsmarknadens aktörer till en dialog med syfte att utveckla politiken för en mer välfungerande studentbostadsmarknad. Studentbostadsfrågan behöver komma högre upp på agendan, både i bostads- och utbildningspolitiken. Uppnår vi det så tror jag att vi kommer kunna enas om ett par effektiva åtgärder.