Vad är ett bra läge?

Läge, läge, läge. Oavsett om vi är i Luleå eller Malmö är branschen överens om att läget är a och o för attraktiva studentbostäder. Men vad är egentligen ett bra läge? Vi har pratat med tre studentbostadsföretag på tre olika platser i landet om vad som anses vara ett bra läge.

Låt oss komma till slutsatsen direkt; det finns inte någon universell sanning om vad som är ett bra läge. Lokala förutsättningar påverkar i stor utsträckning; ortens storlek, kollektivtrafik, placering av campus, centrum och naturområden är alla viktiga faktorer. Och studenter en heterogen grupp vars behov inte bara skiljer sig från person till person, utan också förändras under själva studietiden. Därmed finns en rad olika sätt att resonera kring vad som är ett bra läge, och här är tankarna från tre personer som finns på tre platser runt om i landet.

Närhet till campus mindre viktigt i Göteborg
Neshat Alizadeh, förvaltningschef på SGS Studentbostäder i Göteborg, håller med om att de lokala förutsättningarna är a och o för vad som är ett bra läge. I Göteborg finns inga större campusområden, utan både universitetslokaler och studentbostäder är utspridda runt om i staden. Att Göteborg dessutom är en av våra större städer gör att mobiliteten spelar stor roll.

– Här i Göteborg märker vi att det campusnära läget är mindre viktigt och studenterna vill hellre nyttja det staden har att erbjuda, säger Neshat.

SGS Studentbostäder har visserligen ett stort i bestånd i vad som kan sägas vara klassiska studentområden i Göteborg, men också en stor andel studentbostäder i mer perifera områden – både äldre och nybyggda. Dessa bostäder är populära på grund av närheten till friluftsområden, bad och förskolor, saker som i centrala Göteborg är mer svåråtkomligt.

Tydlig rangordning i Lund
I den klassiska studentstaden Lund finns tydligare riktlinjer för vad både bostadsföretag och studenter uppfattar som ett bra läge. Henrik Krantz, VD på AF Bostäder, menar att de baserat på sin långa erfarenhet ser en tydlig rangordning i vad som anses vara ett bra läge i Lund, något som bland annat bekräftats i flera undersökningar.

– Det viktigaste är att bostaden ligger nära campus eller universitetet. Därefter ser vi att det är viktigt att kunna bo med andra studenter, helst de som läser samma utbildning som dig själv, och i tredje hand kommer närheten till centrum, säger Henrik.

Att avståndet till universitetsområdet är viktigt märks på hur studenter väljer när de gör sina önskemål om i vilket område deras första bostad ska ligga. Till skillnad från Göteborg kan även korta avstånd uppfattas som långa i Lund. Vildanden är det av AF Bostäders bostadsområden som ligger längst bort från centrum, cirka femton minuters cykelväg från universitetsområdena, och det hamnar alltid långt ner på listan när studenter väljer boende.

Närhet till andra studenter uppskattas i Linköping
Mittemellan Göteborg och Lund, i alla fall vad gäller antal invånare, finns Linköping. Thomas Lilja, VD på Studentbostäder i Linköping, håller med de andra om att stadens egna förutsättningar sätter premisser för vad som är ett bra läge för studentbostäder.

– Sett ur ett Linköpingsperspektiv så är ett bra läge en bostad i relativt nära anslutning till något av universitetets campus. Många efterfrågar även närhet till stadens centrum. Generellt för en studentstad i storlek med Linköping så är min bild att närhet till andra studenter, studentaktiviteter med mera är attraktivt och klassas då också som bra läge, säger Thomas.

Enligt Thomas efterfrågar många även närhet till rekreationsområden, kollektivtrafik, livsmedelsaffärer, det vill säga funktioner som många i samhället värdesätter.

Behoven förändras över tid
Vad studenterna efterfrågar förändras också över tid, både kortsiktigt under studietiden och mer långsiktigt från generation till generation.

– Vi märker tydligt att studentgenerationerna förändras och deras önskemål skiftar, säger Neshat Alizadeh. Nu är behovet ett bredare utbud av bostäder, både vad gäller områden och bostadstyper. För 15 år sedan ville studenterna helst bo centralt i en liten etta med närhet till universitetet. Idag vill studenterna gärna ha lite distans till sina utbildningslokaler.

Neshat tror att det hänger ihop med den psykiska hälsan, att man vill må bra under sin studietid och uppskattar att ha lite distans mellan universitetet och privatlivet i bostaden.

Hos AF Bostäder är bilden av studenternas upplevelse av vad ett bra läge är också beroende på vilken fas studenterna befinner sig i. Även Studentbostäder i Linköping delar bilden av att behoven förändras, till exempel genom att ju längre studenterna studerat, desto lugnare områden efterfrågas.

– Generellt så får man en uppfattning om man frågar de som söker sin första lägenhet och en annan om man frågar de som faktiskt bor i någon av bostäderna redan, avslutar Henrik Krantz.

Fastigheter är långsiktiga, men studenternas behov och önskemål är föränderliga. Och vad som är ett bra läge kommer alltid att omdefinieras, både för nya bostäder och för de som redan är på plats. Den som vill satsa på säkra kort framöver bör kanske framförallt tänka på att inte lägga alla ägg i samma lägeskorg.