Här är utbildningstrenderna som påverkar branschen

I samband med årets föreningsstämma delade Peter Liljenstolpe och Linn Svärd med sig av hur politiska och ekonomiska förändringar, samt nya trender bland studenter, påverkar campusstrategier för studieytor och bostäder. Ta del av deras viktigaste insikter här.

Linn Svärd, projektledare, och Peter Liljenstolpe, campus- och säkerhetschef, är båda anställda vid Mälardalens universitet. Tillsammans har de en bred erfarenhet från olika roller i utbildningssektorn och studentrörelsen. Nu arbetar de med lärosätets campusplan, som bland annat omfattar utformningen av utbildningslokaler och var studentbostäder bör vara förlagda. I samband med föreningsstämman berättade Linn och Peter om viktiga trender som lärosäten påverkas av och själva förstärker.

Här är några spaningar från Peter och Linn

  • Onlineutbildningar har ökat markant under de senaste åren, främst på grund av en ökad efterfrågan från studenter. Utmärkande är att studenter på distans ofta studerar för att lära sig snarare än att samla högskolepoäng och att fler gör det i kombination med arbete. Distansutbildningar har även fler avhoppare jämfört med campusutbildningar.
  • Det har under den senaste tiden noterats en minskning i studentflyttar med cirka 2 procent över sektorn, vilket påverkar dynamiken i campuslivet och lärosätenas ekonomi. Följden blir att  Lärosäten och studentbostadsföretag behöver hitta nya väger för att motverka att bostäder och gemensamma lokaler står tomma. 
  • Det finns ett politiskt tryck att anpassa utbildningsutbudet mer efter arbetsmarknadens behov, med betoning på examina som leder till jobb. Det innebär bland annat ökat fokus på vård, pedagogik- och ingenjörsprogram. Mälardalens universitet anpassar sig till denna trend och undersöker möjligheter att etablera satellitutbildningar i norra Sverige där det finns arbetskraftsbrist.
  • Lärosäten ser över hur de kan möta internationella studenter och forskares behov, särskilt avseende bostadserbjudande. Det är en balansgång mellan att erbjuda boende för internationella studenter och att möta lokala studenters behov, särskilt efter pandemin.
  • Det finns generellt inom högskolesektorn nu ett ökat fokus på informationssäkerhet och fysisk säkerhet på campus, särskilt med tanke på globala händelser och studentaktivism.