Tvätta i kallvatten – går det?

Lägre energiförbrukning, snabbare tvättid och färre kemikalier i både natur och kläder. Visst låter det bra? Det är effekten av tvättstugor som tvättar med avjoniserat kallvatten istället för varmvatten och tvättmedel. AF Bostäder har prövat tekniken under en kortare tid och ser flera fördelar.

Tvättekniken bygger på ett filtersystem mellan inkommande kallvatten och tvättmaskinen, som renar vattnet från kalk, salter och bakterier. Samtidigt får vattnet nya egenskaper som löser smuts från kläder utan varken tvättmedel eller sköljmedel.

Staffan Jacobsson, chef för teknisk service, är ansvarig för pilotprojektet i en tvättstuga som 96 hyresgäster delar på. För honom var valet att testa tekniken inte svårt.

– Vi söker ständigt nya vägar för att minimera vår miljöpåverkan och erbjuda studenterna möjligheter till en hållbar vardag. Vi ville även visa för våra kunder att de tvättade kläderna på ett hållbart sätt. Därför satte vi upp en fototapet med ett skånskt strandmotiv, säger Staffan.

Lägre driftskostnader

Fördelarna är flera. Eftersom tvättmedel inte används minskar mängden kemikalier som når både natur och människa, speciellt bra är det för de som är allergiska. Avsaknaden av varmvatten och kortare tvättid minskar också energiförbrukningen. Enligt leverantören är varje tvätt en besparing på 2,5 kWh jämfört med tidigare. Och det är inte det enda sättet som tekniken skapar lägre driftkostnader.

– Eftersom vi i det övriga beståndet har självdoserande tvättmaskiner försvinner kostnader för tvättmedel. Vi får även lägre servicekostnader på tvättmaskinerna, eftersom inga tvättmedelsrester eller kalk fastnar i dem, förklarar Staffan.

Två nackdelar med systemet är att det är en något högre kallvattenanvändning, eftersom filtersystem leder ut vatten till avloppet, samt att tvätten är doftfri, vilket kan uppfattas som att den inte är ren.

Fler tvättstugor på gång

AF Bostäder och Staffan är nöjda med investeringen, som innebar en risk eftersom tekniken fortfarande är relativt ny. De har hittills bara fått positiva omdömen från hyresgästerna och tekniken har fungerat bra utan några driftsstörningar under perioden den varit i gång. Ingen extra skötsel från områdespersonalen behövs, filtret byts en gång per år och det arbetet utförs av leverantören.

Under 2019 kommer AF Bostäder utvärdera projektet. Idag kan hyresgästerna på området välja att tvätta i den nya tvättstugan eller som vanligt i byggnaden intill. AF Bostäder kommer bland annat titta på hur mycket tvättstugan använts och därmed få insikt i hur hyresgästerna valt.

– Vi har stora förhoppningar att tekniken håller vad den lovar, och om hyresgästerna är positiva, så har vi har budgeterat för ytterligare en installation under 2019, avslutar Staffan.