Tunabyggen och Kopparstaden inför bostadsgaranti

Blivande studenter vid Högskolan i Dalarna garanteras numera bostad i både Falun och Borlänge. God samverkan och tydliga handlingsplaner är några av framgångsfaktorerna.

Det är genom samverkansgruppen Student Dalarna som studentbostadsgarantin kommit till. Samverkansgruppen bildades 2017 när det rådde bostadsbrist för studenter i Falun och Borlänge kommun. I gruppen ingår Tunabyggen och Kopparstaden tillsammans med Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår samt Borlänge och Falu kommuner. Här arbetar de tillsammans genom fokusområdena Studieliv, Bostad och Arbetsliv, berättar Anna Timander, Marknads- och uthyrningschef Kopparstaden.

– Vi har under en längre tid arbetat för att skapa en bostadsgaranti för våra studenter i vår samverkansgrupp och nu blev vi klara. Vår gemensamma samverkan med studenten i fokus har verkligen varit avgörande, säger Anna.

Genomtänkta handlingsplaner för olika scenarion
Huvudsyftet med studentbostadsgarantin är att erbjuda studenter trygghet när de söker bostad i samband med terminsstart, och samtidigt göra studieorterna mer attraktiva. Pernilla Bergkvist, marknadschef Tunabyggen, lyfter vidare att bostadsgarantin har tillkommit genom tät dialog, och att gruppen har arbetat mycket med att genomlysa eventuella händelser som kan uppkomma och behöver täckas upp för i avtalet.

– I bakgrunden har vi också jobbat fram handlingsplaner för hur vi ska agera om vi ser att vi går mot svårare läge på bostadsmarknaden. Har man gjort det tydligt och i överenskommelse från början så går det nog lättare om situationen inträffar. Viktigt är även att lägga in hur utvärdering av avtalet ska se ut, så att vi ändå tar höjd för eventuella justeringar som kan behöva göras, säger Pernilla.

Anna stämmer in i om vikten av goda förberedelser och samstämmig kommunikation och hänvisar till löpande dialog samt att använda gemensamma plattformar.

– Vi har tagit fram strategi och mål tillsammans och träffas i gruppen kontinuerligt. Sedan har vi även en gemensam webbsida som bidrar till enhetlig kommunikation, säger Anna.

Garantin innebär att studenter säkerställs tillgång till en bostad även när utbudet av studentbostäder är begränsat och gäller för studenter som inte bor inom pendelavstånd och har minst en timmas enkel resväg till något av högskolans campus.  Även om initiativet nyligen blivit verklighet har det redan mötts av flera glada reaktioner.

– Vi har ännu inte sett mycket reaktioner från studenter. Det har mest varit praktiska frågor kring vem bostadsgarantin gäller för. Däremot har vi fått mycket positiva reaktioner från andra bostadsbolag och olika aktörer i kommunerna, avslutar Pernilla.

För att omfattas av garantin ska du

  • Vara folkbokförd utom pendelavstånd, minst en timmas enkel resväg, från något av Högskolan Dalarnas Campus.
  • Ställa dig i bostadskö hos Kopparstaden och Tunabyggen senast vid ansökningstillfället till utbildningen.
  • Studera minst halvtid (15 högskolepoäng) per termin på Högskolan Dalarna.
  • Kunna uppvisa aktivt sökande av lägenhet på egen hand hos de kommunala bostadsbolagen och studentdalarna.se.
  • Registrera dig i formuläret på studentdalarna.se när bostadsgarantin träder i kraft.