Ny trendrapport stakar ut studentbostadens framtid

Bostad, upplevelse eller viktig samhällsaktör? Med trender som ökad global konkurrens, bostaden som upplevelse och behovet av social hållbarhet omformas på allvar studentbostadens syfte och nytta. Nu släpper vi vår, och branschens första trendrapport som visar vilken typ av boende som dagens och framtidens studenter flyttar in i.

Studentbostaden sågs länge som just en bostad för studenter, inte särskilt annorlunda jämfört med en vanlig bostad. Men i takt med förändrade behov från både samhälle och kund utvecklas studentbostaden till att bli en viktig nyckel i allt från städers globala attraktivitet till studentens välmående. Utvecklingen drivs dels av internationella influenser och kundernas efterfrågan, men också av att branschen identifierar nya affärsmöjligheter och funktioner för studentbostaden.

– Oavsett om det handlar om studentbostadens placering i förhållande till campus eller service under själva boendetiden märker vi ett ökat intresse för studentbostaden i nya sammanhang. Fler ser den som en positiv kraft på flera olika sätt, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Hur ser då den nya studentbostaden ut? Framförallt är den inte längre en avsides aktör, utan påverkar i allt större grad allt från studieortens attraktivitet till den enskildes studiemiljö och hälsa. Studentbostadsföretagen är proaktiva för att främja välmående, möta kundens behov av snabb kommunikation och skapa en positiv boupplevelse. Det görs genom att utveckla kundanpassade bostäder och mertjänster samt en snabb, personlig och digitaliserad kundservice. Studentbostäderna placeras medvetet i staden för att skapa rörelse, attraktiva campus och vitalisera näringslivet.

– Exempel vi ser är samarbeten för att stärka orten som studiedestination, integrering av studentbostaden i innovativa stadsdelar och ett större fokus på studenternas totala boupplevelse, avslutar Stina.

Trendrapporten presenteras även på studentbostadskonferensen StudBO19, 16-17 oktober i Malmö – läs mer >>