Spaning: Årets trender på studentbostadsmarknaden

Vi lämnar ett år då nya arbetssätt, värderingar och preferenser tvingades fram och bidrog till förändrade verksamheter. Inför 2021 ser vi sju tydliga trender för studentbostadsmarknaden som många är en följd av förra årets stora skiften.

1. Ökad efterfrågan
Under 2020 byggdes högskolan ut med flera permanenta utbildningsplatser. Eftersom antalet inresande studenter samtidigt var lågt gav det litet utslag på studentbostadsmarknaden i stort. I år förväntas pandemin dämpas och det internationella utbytet på sikt närma sig normala nivåer. Därmed kan efterfrågan och behovet av studentbostäder öka, framförallt inför höstterminstarten.

2. Psykisk ohälsa
Studentbostadsaktörers arbete med social hållbarhet generellt och psykisk hälsa specifikt får fortsatt stort fokus. I sviterna av pandemin med social distansering och ensamhet är det extra viktigt att hitta nya sätt för att skapa gemenskap och trygghet för sina studenthyresgäster.

3. Ökat fokus på säkerhet och trygghet
Pandemin har gett upphov till nya och ökade trygghetsproblem i vissa bostadsområden som i kombination med den ökande psykiska ohälsan bidrar till ett större fokus på säkerhet och trygghet. Trenden har länge funnits internationellt där ett tryggt boende är en av de viktigaste faktorerna för val av boende under studietiden.

4. Lokaler blir studentbostäder
Minskad efterfrågan på lokaler för kontor och handel märks i pandemins kölvatten. Regeringen snabbutreder just nu hur omvandlingen av lokaler till bostäder kan underlättas. Blir det verkstad av ambitionen kan vi räkna med både fler studentbostäder och stora klimatvinster framöver.

5. Fortsatt digitalisering
Coronapandemin snabbade på digitaliseringen av flera förvaltnings- och uthyrningsförfaranden, till exempel digitala visningar och service via videosamtal. Väl på plats och med alla fördelar upplevda innebär detta år fler digitala språng och förbättring av de som redan tagits.

6. Fler typer av kollektivt boende
Det kollektiva boendet fortsätter att växa och under 2021 ser vi nya exempel på hur man kan bo tillsammans samtidigt som äldre varianter görs om. Nya all-inclusive koncept som främjar social gemenskap introduceras och äldre korridorbestånd renoveras eller byggs om helt.

7. Studieytor i hemmet får större betydelse
Universitetet som studieplats har fått stor konkurrens av studentbostaden under året och det borde vara i båda lärosätens och studentbostadsföretags intresse att skapa en god utbildnings- och studiemiljö i nära anslutning till hemmet. Kanske kommer universitet och studentbostadsföretag i nära samarbete utveckla studentbostäder tillsammans inom en snar framtid?